Alates 1. aprillist saab vee, välisõhu ja jäätmetega seonduvaid keskkonnatasu deklaratsioone esitada uues kasutajasõbralikus keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS - kotkas.envir.ee. Maavarade kaevandamisega seotud deklaratsioonide esitamine jääb veel üheks aastaks e-teenuste portaali.

KOTKAS-e kasutuselevõtu pikaajalisem eesmärk on koondada kogu keskkonnalubadega seonduv ühte kesksesse infosüsteemi, kus ettevõtja saab lisaks keskkonnatasude deklareerimisele sügisest 2019 hallata kogu loa menetlusega seotud andmeid.

„KOTKAS aitab meil pakkuda kliendile senisest paremat teenust, mille tulemuseks on kiirem ja mugavam asjaajamine riigiga. Uues süsteemis saab tulevikus teha kõiki keskkonnaotsuseid paberivabalt, asjaajamine muutub kiiremaks ja keskkonnainfo on kõigile kättesaadav. Pikemas plaanis lihtsustab see kõigi keskkonnalubade taotlemist, menetlemist, aruandlust ja muude kohustuste täitmist. Samuti parandab kogutud andmete kättesaadavust nii loaomanikele kui ka kõigile teistele huvilistele,“ lausus Rein Kalle, Keskkonnaameti keskkonnaosakonna juhataja.

Keskkonnaloa andmed on juba uude infosüsteemi kantud, seega saab alustada kohe tasude deklareerimist. Esmakordsel süsteemi sisenemisel tuleb vaid allkirjastada kasutusleping.

Kuigi üldjoontes jätkub keskkonnatasude deklareerimine uues süsteemis samamoodi nagu seni e-teenuste portaalis, on siiski paar sisulist muudatust plaanis. Deklaratsioonide esitamise lihtsustamiseks on uues süsteemis kasutusele võetud õhusaaste abikalkulaator, mis lihtsustab deklaratsioonide ja õhusaaste aastaaruande täitmist. Näiteks võimaldab kalkulaator arvutada saasteainete heitkoguseid põletusseadmetes kütuste või jäätmete põletamisel. Samuti on kalkulaator abiks veise-, sea- ja linnukasvatajatele. Saadud tulemused saab mugavalt alla laadida, nii et samu andmeid pole vaja hiljem uuesti arvutada.

Klientide elu lihtsustavad ka automaatsed meeldetuletused infosüsteemilt, kui deklareerimiskohustuste tähtajad on lähenemas või tähtaega on ületatud.

Keskkonnatasude kohta saab täpsemat infot Keskkonnaameti YouTube kanalist või meie kodulehelt keskkonnatasude rubriigist. Klientidele suunatud tasude deklareerimise juhendvideo on samuti leitav YouTubest.

Tehniliste murede korral abistab Keskkonnameti klienditugi telefonil 662 5999 või e-posti aadressil klienditugi@keskkonnaamet.ee.

KOTKAS-e arendust rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus. Projekt on seotud Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi nullbürokraatia programmiga.