3. juunil teatas Euroopa Komisjon, et toetab 2011. aasta kuulutamist Euroopa vabatahtliku tegevuse aastaks. Euroopa Nõukogu ja Parlamendi heakskiit loodetakse saada järgmise aasta alguseks.

Teates märgitakse, et Komisjoni jaoks on vabatahtlik tegevus eelkõige kodanikuks olemise aktiivne väljendusviis, mis tugevdab Euroopa ühiseid vääsrtushinnanguid nagu solidaarsus ja sotsiaalne ühtsus. See on eriti oluline praegusel majanduslikult keerulisel ajal, kuna vabatahtlikus tegevuses osalemine panustab uute oskuste ja kogemuste omandamisele ja parandab seeläbi tööhõive olukorda.
 
Vabatahtliku tegevuse aastal 2011 on oodatud osalema kõik Euroopa Liidu liikmesriigid. Esialgu on Komisjonil kavas eraldada neile vabatahtliku tegevuse aasta ettevalmistuseks 2 miljonit ning läbiviimiseks 6 miljonit eurot.
 
Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta 2011 peamised eesmärgid on:
  • soodustada vabatahtlikku tegevust Euroopa Liidus;
  • tõsta teadlikkust vabatahtliku tegevuse väärtusest ja tähtsusest;
  • julgustada ja toetada  vabatahtlikke kaasavaid organisatsioone ning parandada vabatahtliku tegevuse kvaliteeti;
  • tunnustada vabatahtlikku tegevust.
Euroopa Komisjoni ametlikku teadet saab lugeda: http://ec.europa.eu/citizenship/news/news820_en.htm
 
22 Euroopa kodanikuühenduste võrgustikku tervitavad Euroopa Komisjoni otsust kuulutada 2011 Euroopa vabatahtliku tegevuse aastaks. See on vabatahtlikkuse edendamise nimel tegutsevate kodanikuühenduste eduka töö tulemus ja tunnustus enam kui 100 miljonile vabatahtlikule Euroopas. Kodanikuühendused kutsuvad Euroopa Nõukogu ja Parlamenti heaks kiitma Komisjoni otsust ning võimaldama vabatahtliku tegevuse aasta läbiviimiseks piisavalt vahendeid.
 
Euroopa kodanikuühenduste ühist teadet saab lugeda:  http://www.cev.be/