24 europarlamendi liiget 11-st liikmesriigist esinesid sel nädalal toetusavaldusega Euroopa kodanikualgatusele, mis kutsub Euroopa Komisjoni uurima võimalusi liikmesriikide sotsiaalse kaitse süsteemi reformiks ja tingimusteta põhisissetuleku rakendamiseks.

Tingimusteta põhisissetulek kujutaks endast universaalset sissetulekut, mille saamiseks ei pea inimene mitte midagi tõestama. Seda makstaks igaühele piisavalt selleks, et tagada talle väärikas eksistents. Põhisissetulek võimaldaks inimesel langetada oma elu korraldamiseks otsuseid ilma vaesumishirmuta. Näiteks tagaks see pehme maandumise neile, kes teevad tööd lühiajaliste või määramata töötundidega lepingute alusel või alustavad ettevõtlust. 

Euroopa Parlamendi liikmed kutsuvad 27. novembril 2013 tehtud avalduses ka oma kaaskodanikke toetama Euroopa kodanike algatust. Kõigi liikmesriikide valimisõiguslikud kodanikud saavad seda teha nii interneti teel  (sign.basicincome2013.eu) kui ka paberil, täites standardse toetusavalduse vormi. Miljon toetusavaldust peab koos olema enne 14. jaanuari 2014, et tingimusteta põhisissetuleku idee jõuaks Euroopa Komisjoni töölauale. 

"Tingimusteta põhisissetulek muudab senise kompensatoorse sotsiaalse kaitse süsteemi emantsipatoorseks süsteemiks - selliseks, mis usaldab inimesi nende endi valikutes, mis ei häbista inimesi olude pärast, milles nad elavad," öeldakse avalduses. 

Europarlamendi liikmete arvates on sotsiaalne kaitse praegusel kujul inimest alandav ning vaesuse väljajuurimiseks kõlbmatu. 

"Usume, et see sotsiaalse kaitse uus vorm on hädavajalik, kuna sotsiaalse kaitse süsteemid muutuvad igas riigis üha tingimuslikumaks ja karistavamaks, õõnestavad inimväärikust, loovad tõkkeid üksikisikute osalemisele ühiskonnas ning süvendavad lõhesid nii riigipiire pidi kui ka riikide endi sees," leiavad Euroopa Parlamendi liikmed. 

Nad juhivad tähelepanu ka sellele, et uus sotsiaalse kaitse vorm oleks oluliselt lihtsam kui praegused, mis on tihtilugu kaootilised ja koormavad ning et see leevendaks sotsiaalseid pingeid, mida põhjustab majanduslik migratsioon.

Avaldusele kirjutasid alla 

Martin EHRENHAUSER (sõltumatud) - Austria

Phillippe LAMBERTS (rohelised) - Belgia

Nikola VULJANIĆ (vasakpoolsed) - Horvaatia

Tarja CRONBERG (rohelised) - Soome

Satu HASSI (rohelised) - Soome

Catherine GREZE (rohelised) - Prantsusmaa

Eva JOLY (rohelised) - Prantsusmaa

José BOVÉ (rohelised) - Prantsusmaa

Karima DELLI (rohelised) - Prantsusmaa

Malika BENARAB-ATTOU (rohelised) - Prantsusmaa

Michèle RIVASI (rohelised) - Prantsusmaa

Gerald HÄFNER (rohelised) - Saksamaa

Ska KELLER (rohelised) - Saksamaa

Nikos CHRISOGELOS (rohelised) - Kreeka

Brian CROWLEY (ALDE [liberaalide ja demokraatide liit]) - Iirimaa

Emer COSTELLO (sotsiaaldemokraadid) - Iirimaa

Liam AYLWARD (ALDE) - Iirimaa

Nessa CHILDERS (sõltumatud) - Iirimaa

Sean KELLY (kristlikud demokraadid) - Iirimaa

Pat the Cope Callagher (ALDE) - Iirimaa

Georges BACH (kristlikud demokraadid) - Luksemburg

Claude TURMES (rohelised) - Luksemburg

Carl SCHLYTER (rohelised) - Rootsi

Jean LAMBERT (rohelised) - Ühendkuningriigid

Tagamaks ettepaneku läbivaatamine ja avalik arutelu Euroopa Parlamendis on vaja koguda 1 miljon allkirja 14. jaanuariks 2014. 

Hetkeseisuga on Euroopa kodanikealgatuse üleskutse allkirjastanud 886 Eesti inimest.