Loomade eestkoste organisatsioon Loomus on asunud Hooandja abil raha koguma Eestis ainulaadsele raamatule, mille keskmes on otsekohesed intervjuud kohalike loomakaitsjate ja loomaõiguslastega. Raamatu pealkirjaga “Loomade poolt” autoriks on Loomuse juhataja, endise Hiiumaa loomade varjupaiga pidaja ja kauaaegne loomade õiguste eest seisja Kadri Taperson.

“Tahan esitada meile kõigile küsimusi, miks me seda teeme; kas maailm on paremaks läinud; mis meid tagant tõukab ja pühenduma paneb,” ütles Taperson. Intervjueeritavate hulgas on ka anonüümseid aktiviste, kes pajatavad raamatus sellest, millest nad varem avalikult pole soovinud või saanud rääkida.

Lisaks usutlustele pühendab raamat märkimisväärse osa ka Hiiumaale. “Kirjutan nüüd lõpuks üles mitu rääkimata lugu, mis näitavad inimesi nii paremast kui halvemast küljest. Hiiumaa on nagu väike Eestimaa mudel, ja sealsete rääkimata lugude pealt näeme, kas seadus Eestis toimib või mitte,” selgitas Taperson.

Kõik hooandjad saavad nime tänuga raamatu sissejuhatusse. 25-eurose toetuse korral ka raamatu, 50-eurose toetuse korral lisaks eelnevale tänutäheks kohtumise Loomuse liikmetega Vegan Restoranis V ja 100-eurose toetuse puhul lisaks eelnevale ka koolituse loomade eestkostest kuni kümnele inimesele.

Raamatu müügitulud lähevad MTÜ Loomuse toetuseks. Loomuse Facebooki seinal avaldatakse regulaarselt lõike raamatust kuni 28. detsembrini, mil Hooandjas lõpeb rahakogumine.

Raamatu valmimist saab toetada siin.