Kogumik on üles ehitanud sarnaselt meie õppeprogrammidele, kus teadmiste omandamine on põimitud vahetu kogemuse saamisega loodusest mängude ja õpetlike ülesannete kaudu. Kogumikule lisavad väärtust fotod ning huvitavad vahepalad ja vahetud kogemused õpetajatelt ja lastelt.

Enamik kogumiku mahust on erinevad õppeprogrammid, kus iga programmi esimesest osast leiate programmi tutvustuse õpetajale-juhendajale, millele on lisatud erinevad looduses läbiviidavad mängud, ülesanded ja katsed.

Õppeprogrammi teine osa koosneb töölehest või programmi kirjeldusest. Kogumik on koostatud selliselt, et nii mängud kui ka töölehed on kergesti paljundatavad.

Meie soov on, et lapsed tunneksid rõõmu looduses olemisest ja omandaksid teadmisi vahetu kogemuse ja tunnetuse kaudu.

Loodame väga, et käesolev kogumik annab ideid looduses õppimiseks kõikidele õpetajatele ja looduskoolide juhendajatele.

Õuesõppe õppematerjalide kogumiku väljaandmist rahastasid Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA  ja  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Lisateave ja tellimine
Gea Järvela 50 88 359
gea@nvv.ee

Teate koostas
Gea Järvela
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus
Juhatuse esimees