Keskkonnaministeerium korraldab viiendat aastat konkurssi „Aasta Keskkonnategu“, et tunnustada viimase 12 kuu jooksul keskkonna heaks tehtud silmapaistvaid positiivseid tegusid ning selgitada välja kõige keskkonnasõbralikumad organisatsioonid. Konkursi võitjad saavad oma käsutusse alates 2007. aastast väljaantavad keskkonnamärgised ning keskkonnateadlikkuse projektide vahel jagatakse 80 000 kroonine auhinnaraha.

Konkursil on võimalik kandideerida kolmes kategoorias: „Keskkonnategu“, „Keskkonnateoke“ ja „Keskkonnategija“. Kandideerida võivad nii üksikisikud, asutused, organisatsioonid kui ka kohalikud omavalitsused, samuti laste- ja noorteprojektidega tegelevad keskkonnasõbrad.

Kategoorias “Keskkonnategu” osalevad keskkonnateadlikkuse tõstmisele suunatud projektid ja tegevused. Eesmärk on välja selgitada viimase 12 kuu jooksul keskkonnakaitse, -teavituse ja -teadlikkuse valdkonnas tehtud tegu, millel on mõju võimalikult laiale avalikkusele. "

Kategoorias “Keskkonnateoke” osalevad lastele ja koolinoortele suunatud keskkonnateadlikkuse projektid. Võidab see, kes viimase 12 kuu jooksul on just laste ja noorte keskkonnakaitsealase teavituse ja teadlikkuse tõstmisega tähelepanuväärselt hakkama saanud.

Kategooria “Keskkonnategija” tiitlile võivad kandideerida organisatsioonid, kes on teinud jõupingutusi ja investeeringuid keskkonnasaaste vähendamiseks, kes propageerivad keskkonnahoidlikku tootmisviisi ja/või teadvustavad avalikkuses säästvat arengut.

Konkursil osalemiseks tuleb täita ankeet, mille leiab Keskkonnaministeeriumi kodulehel (www.envir.ee/keskkonnategu). Ankeete saab Keskkonnaministeeriumile esitada kuni 15. oktoobrini meiliaadressile keskkonnategu@envir.ee või posti teel (Narva mnt 7A, 15172 Tallinn), märgusõnaga „Keskkonnategu".

Konkursi võitja(d) selgitavad välja žüriid, kuhu on lisaks Keskkonnaministeeriumi ametnikele palutud ka meedia ja valitsusväliste organisatsioonide esindajad. „Aasta keskkonnateo“ konkursi võitjad kuulutatakse välja pidulikul lõpuüritusel detsembri alguses. Konkursi tiitlivõitjaid tutvustakse spetsiaalses erilehes.

2007. aastal said esimesed seitse keskkonnamärgist AS Triip (liitunud nüüdseks AS Ecoprindiga), Väätsa Prügila AS, Silbet AS, Tartu Keskkonnahariduse Keskus, MTÜ Matsalu Filmifestival, Elva lasteaed Murumuna ning Roosna-Alliku Põhikooli noorteprojekt „Minu kodukoha allikaala korda!“.

Lisainfot konkursi kohta saab küsida e-posti aadressil keskkonnategu@envir.ee ja vaadata veebilehelt www.envir.ee/keskkonnategu.

Toimetas Katrin Lipp, säästva eluviisi portaal www.bioneer.ee
Allikas: Keskkonnainfo
Foto: Katrin Lipp (erakogu)