Keskkonnaministeeriumis valmis plaan mereprügi tekke vähendamiseks. Mereprügi on palju räägitud kasvav probleem - igal aastal jõuab merre keskmiselt kümme miljonit tonni eri liiki prügi. Läänemere kõige prügistatum mereala on Soome laht.  Septembri lõpuni ootab Keskkonnaministeerium huvirühmade ettepanekuid mereprügi plaani täiendamiseks.

  • Veemajandus
  • 16. september 2020
  • Pildistas Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee

Keskkonnaminister Rene Koka sõnul on meres olevat prügi, eriti mikro- ja nanoosakesi sealt keeruline kätte saada - seega tuleb keskenduda sellele, kuidas edaspidi prügi merre jõudmist takistada.

„Kui laseme plastist mereprügi kogustel meredes aina kasvada, kahjustab see nii ökosüsteeme kui ka ohustab inimeste tervist. Mereprügi plaan on samm selles suunas, et probleemile süsteemselt läheneda,“ märkis minister.

Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonna peaspetsialist Agni Kaldma sõnul on mereprügi küll vaid üks merekeskkonna seisundile survet avaldavatest teguritest, kuid see valmistab üha rohkem muret.

„Läänemeres pole prügiprobleeme seni piisavalt uuritud, kuid arvatakse, et prügi ei kujuta endast Läänemeres nii teravat probleemi kui maailmameres. Eelkõige seetõttu, et Läänemere piirkonna elanike arv on paljude muude maailma piirkondadega võrreldes tagasihoidlik,“ selgitas Kaldma.

Tegevusplaan toob välja eeskätt need meetmed, mis on olulisemad prügi merre jõudmise takistamiseks, kaasates kõiki mereprügi tekkesse panustavaid valdkondi. Üldine regionaalne ja globaalne eesmärk on merre jõudva prügi koguse vähendamine, sest juba meres olevat prügi sealt enamasti kätte ei saa.

Kaldma sõnul analüüsiti tegevusplaani koostamisel praegust olukorda ning keskenduti kümnele peamisele prügiliigile, mida leidub merre suubuvate jõgede suudmetes ja mererannas.

„Just neid prügiliike arvestades on olemasoleva info ja mitmete varasemate uuringute alusel määratletud tegevuste plaanis sisalduvad 100 meedet mereprügi tekke vältimiseks. Valdavaim ja kõige problemaatilisem prügiliik on siiski plast,“ nentis Kaldma.

Mereprügi plaani hakkavad eeskätt kasutama Keskkonnaministeerium ja selle valitsemisala asutused, kuid see on abiks ka poliitika kujundamisel üldisemalt. Samuti on plaan mõeldud avalikkuse informeerimiseks ning tegevuse suunamiseks.

Ettepanekud mereprügi plaani tegevuste täiendamiseks on oodatud kõigilt huvirühmadelt. Ettepanekuid võib esitada kirjalikult või osaledes plaani tutvustaval veebiseminaril täna, 16. septembril kell 14 – 16 Microsoft Teams keskkonnas. Osalemissoovist ja ettepanekutest võib teada anda e-posti aadressil agni.kaldma@envir.ee

Mereprügi ohjamise plaani leiad siit.