Täna tutvustas keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus keskkonnaorganisatsioonidele 2014. aasta olulisemaid plaane, üheks tähtsamaks teemaks peeti sel aastal Rail Balticuga seonduvat.

"Kõik on valmis kaasa aitama, et Eesti jaoks tähtis ühendus saaks tehtud parimal võimalikul moel. See eeldab projekti vedavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt koostöötahet ja korrektset eeltööd," võttis keskkonnaminister kohtumisel räägitu kokku.

Kohtumisel arutati ka Läänemerd puudutavatel teemadel. 2014 on Soome lahe aasta, lisaks algavad juulis HELCOMi ning Läänemeremaade Nõukogu Eesti eesistumised. Üheskoos Soome ja Venemaaga tehakse mitmeid uurimusi, et täpselt välja selgitada lahe praegune olukord ning teha ettepanekuid kuidas seda parandada ja säästlikult kasutada.

Keskkonnaorganisatsioonidele tutvustati alanud Euroopa Liidu eelarve uut perioodi, mis annab võimaluse Eesti loodusesse investeerida 400 miljonit eurot. 100 miljonit eurot investeeritakse järgmise seitsme aasta jooksul otseselt looduskaitsesse. Selle raha eest saab taastada elupaiku ning hoolitseda kaitsealade eest. Lisaks jätkatakse kaitsealade reeglite uuendamisega.

Käesoleval aastal tegeletakse ka alates 2016. aastast kehtivate kaevandamise, vee tööstusliku kasutamise ja ka saastamise eest makstavate tasude kontseptsiooni väljatöötamisega. Arutelud asjassepuutuvate organisatsioonidega on alles käimas ja milline saab täpselt olema alates 2016. aastast maavara kaevandamise ja loodusesse jälje jätmise eest tasutav õiglane hind selgub aasta jooksul.

Paika pannakse ka põlevkivi kasutamise raamid aastateks 2016-2030. Keskkonnaministri sõnul on valitsuse soov, et me väärindaksime Eesti olulisimat maavara järjest rohkem ja teeksime seda loodusesse jäävat jälge vähendades.

Metsavaldkonnas on käesoleva aasta prioriteetideks Euroopas ainulaadse metsaregistri arendamine. Avaliku metsaregistri kaudu on igal ühel võimalik metsas toimuval silma peal hoida.

Ümarlauale olid kutsutud Eesti Keskkonnaühenduste Koja (EKO) liikmesorganisatsioonid ning Eesti Looduskaitse Seltsi, Eesti Loodushoiu Keskuse ja Eesti Looduseuurijate Seltsi esindajad. Traditsioonilised kohtumised Keskkonnaministeeriumi ja keskkonnaorganisatsioonide esindajate vahel on toimunud alates 2004. aastast.