Vastuväitena Eestimaa Looduse Fondi meedias ilmunud avaldusele, et Eesti on jätnud täitmata fosfaatidega seotud keskkonnakohustuse, andis Keskkonnaministeerium teada, et alles täna Moskvas toimunud HELCOMi Läänemereriikide tippkohtumisel leppisid HELCOMi riigid kokku, et polüfosfaadid pesuvahendites asendatakse hiljemalt 2015. aastal, mistõttu pole olnud ka kohustuse eiramist.

“Seega on väär väita, nagu oleks juba Krakovis 2007. aastal HELCOMi liikmesriikide keskkonnaministrid Läänemere Tegevuskavas kokku leppinud, et pesuvahendeis tuleb kohe hakata polüfosfaate asendama,” ütles keskkonnaminister Jaanus Tamkivi. “Krakovis võtsid liikmesriigid vastu hoopis sellise otsuse, et polüfosfaatide asendamise ajakava esitatakse ja lepitakse kokku 2010. aastal Moskvas toimuval kohtumisel.”

Eesti tegutseb täna sõlmitud kokkuleppe täitmisel koos Euroopa Liidu teiste liikmesriikidega. Euroopa Liit hakkab ette valmistama polüfosfaate asendavate ainete pesuvahendites kasutamise keskkonna- ja turumõjude uuringut. Selle uurimuse tulemuste selgumiseni on HELCOMi liikmesmaad oma deklaratsioonis sätestanud, et nad propageerivad vabatahtlikku polüfosfaadivabade pesuvahendite kasutamist.

Eesti on Euroopa Liidu ja HELCOMi liikmesmaa. Keskkonnaministeerium jaSotsiaalministeerium on juba koos alustanud vajalikke ettevalmistusi, et lähtuvalt EL uurimuse tulemusest ja täna Moskvas allkirjastatud ministrite kohtumise deklaratsioonist hakata pesuvahendites sisalduvaid polüfosfaate asendama ainega, mis tekitab (mere)keskkonnale kõige väiksemat kahju.

HELCOMi Läänemere Tegevuskava on Läänemere merekeskkonna kaitseks koostatud meetmete programm.