Keskkonnaamet avab juuli algul e-teenuste portaali. Esimese põhiteenusena saab portaalis koostada ja esitada keskkonnatasu deklaratsioone.  Portaali kasutamiseks on vajalik ID-kaart ning tuleb sõlmida kasutusleping.

„E-teenuste portaal avatakse kahes etapis. Keskkonnatasu deklaratsioone saab ameti portaalis koostada ja esitada alates 5. juulist, eelnevalt on aga vajalik sõlmida portaali kasutamise leping ning seda saab teha alates homsest ehk 28. juunist,“ ütles Keskkonnaameti peadirektori asetäitja Taimar Ala. 

Lepinguid saab mugavalt sõlmida otse portaalis, mis asub aadressil  https://eteenus.keskkonnaamet.ee

Lepingu sõlmimine on ühekordne protseduur, mis on lihtne ja vähe aega nõudev. Lepingu sõlmimise õigus on keskkonnaloa valdaja esindusõiguslikul isikul. Lepingu sõlmimise järgselt saab lepingu sõlmija volitada teisi isikuid deklaratsiooni koostama ja esitama. Volituse deklaratsiooni esitamiseks saab anda mitmele isikule ja üks isik võib olla volitatud esitama rohkem kui ühe keskkonnaloa keskkonnatasu deklaratsiooni.

Muutunud keskkonnatasude seaduse ja maksukorralduse seaduse kohaselt tuleb II kvartali keskkonnatasud deklareerida 25. juuliks.

Keskkonnatasu makstakse enda deklareeritud andmete alusel ning Keskkonnaamet ei väljasta tasu maksmise alusena makseteatist. Tasumisele kuuluva summa kannab keskkonnaloa omaja Maksu- ja Tolliameti ettemaksukontole. Keskkonnatasude arvestust hakatakse pidama samadel põhimõtetel nagu teiste riiklike maksude puhul.