Täna, 6. jaanuaril kiitis Vabariigi Valitsus heaks keskkonnatasude seaduse ja maksukorralduse seaduse muudatuste eelnõu, mis muudab keskkonnatasu arvutuste esitamist, suurendab tasu maksjate vastutust ning kaasab tasude haldamisse Maksu- ja Tolliameti, teatas Keskkonnaministeerium.

“Üks peamisi muudatusi on see, et kui varem kontrollis ja kinnitas keskkonnatasu suuruse Keskkonnaamet, siis eelnõu kohaselt on nii tasu arvutamine kui ka deklareerimine ainult keskkonnaloa omaja kohustus,” ütles Keskkonnaministeeriumi nõunik Üllar Udras.

Seega läheb eelnõu kohaselt kogu vastutus keskkonnatasu arvutamise/deklareerimise eest keskkonnaloa omajatele. Seni esitas keskkonnaloa omaja Keskkonnaametile keskkonnatasu arvutuse, mida amet enne tasumist kontrollis ja kinnitas. Keskkonnatasu deklaratsioon tuleb aga endiselt saata Keskkonnaametisse. Seda oodatakse hiljemalt aruandekvartalile järgneva kuu 25. kuupäevaks.

“Teine suurem muudatus puudutab keskkonnatasude haldamisega kaasnevate ülesannete jagunemist, sest lisaks Keskkonnaametile kaasatakse haldamisse Maksu- ja Tolliamet,” ütles Udras. “Keskkonnaamet hakkab kontrollima deklaratsioonide esitamist, teeb revisjoni ja vajadusel määrab tasumisele kuuluva keskkonnatasu. Maksu- ja Tolliamet hakkab täitma maksuhalduri ülejäänud ülesandeid.”

Tasumisele kuuluva summa kannab keskkonnaloa omaja Maksu- ja Tolliameti arvelduskontole.

Eelnõus sätestatud muudatused puudutavad umbes 2500 ettevõtet, kes omavad keskkonnaluba ja on kohustatud maksma keskkonnatasu (saastetasu, vee erikasutusõiguse tasu ja maavara kaevandamisõiguse tasu). Ümberkorraldused keskkonnatasu maksjatele täiendavaid kulutusi ei tekita. Ka tasu arvutamise alused ei muutu (v.a 2013. aasta 1. jaanuarist vee saastetasu arvutamise erisuste kaotamine) ning alusandmete kogumise põhimõtted jäävad samaks.

Tasumäärad on kehtestatud keskkonnatasude seadusega. 2009. aastal laekus keskkonnatasusid kokku 1,12 miljardit krooni, sellest riigieelarvesse 850 miljonit ja kohalikele omavalitsustele 273 miljonit krooni.

Keskkonnatasude seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu saadetakse edasiseks aruteluks Riigikokku.