SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) kuulutab välja IV taotlusvooru Ühtekuuluvusfondist rahastatava vooluveekogude seisundi parandamise projektidele.

Toetuse eesmärk on vooluveekogude ökoloogilise seisundi või ökoloogilise potentsiaali parandamine.

Eesmärgi täitmiseks antakse toetust tegevustele nagu kalapääsude rekonstrueerimine ja rajamine olemasolevale paisule, lõhelaste sigimis- ja noorjärkude kasvualade renoveerimine ja rajamine jõgedes, truupide rekonstrueerimine kalade rände soodustamiseks, kalade rännet takistavate paisude või paisuvarede likvideerimine, sootide avamine ja endiste jõesängide taastamine, olemasolevale maaparandussüsteemi eesvoolule või ühiseesvoolule settebasseinide ja lodude rajamine, koprapaisude likvideerimine, kaldapuistu mosaiiksuse kujundamine ja jõkke varisenud voolutõkete eemaldamine.

Taotlema on oodatud kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud või sihtasutused. Samuti saavad toetust taotleda riigiasutused, äriühingud või avalik-õiguslik juriidilised isikud.

Avatud IV vooru taotluste esitamise tähtaeg on 28. jaanuar 2013 ning taotlejatele toimuvad detsembri alguses Tallinnas ja Tartus infopäevad. Täpsemat informatsiooni taotlemise tingimustest ja toimuvatest teabepäevadest leiab www.kik.ee.