Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) juhatus kiitis heaks tuuleenergeetika arendamise projekti, mille tulemusena ehitatakse Pärnumaale, Varbla valda 2013. aastaks kahest tuulikust koosnev tuulepark. Investeeringutoetuse abil püstitatakse kolmemegavatised  tuulikud ja rajatakse vajalik taristu.

"Kokku püstitatakse kaks tuulegeneraatorit ning pargi eeldatav elektritoodang aastas on ligi 15000 megavatt-tundi," selgitas energeetika juhtivkoordinaator Siim Umbleja. "Rohelise investeerimisskeemi puhul on oluline projektide abil õhku paisatava süsinikdioksiidi koguse vähenemine ning antud juhul on selleks koguseks umbes 16000 tonni süsinikdioksiidi aastas," lisas ta.

Tuulikupargi rajamist toetatakse Eesti ja Hispaania vahel sõlmitud saastekvoodi müügitehingu tulust ning investeeringutoetus on ligi 7,5 miljonit eurot. Vastavalt elektrituruseadusele riikliku investeeringutoetusega rajatud tuuleenergia elektritootmisüksused taastuvenergia toetust ei saa.

Varasemalt on KIK läbi rohelise investeerimisskeemi toetanud tuuleparkide rajamist Virumaale.