Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) kuulutas täna välja Raadi endisele sõjaväelennuväljale ladestatud vanarehvide käitlemise riigihanke. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 7. mai 2020.

„Oleme Keskkonnaministeeriumis kõvasti pingutanud selle nimel, et too pea kümme aastat vana ja Tartule suurt ohtu kujutav rehvikuhi ära koristada. Olen lootusrikas, et leiame kiire ja võimeka tegija, kes mitte ainult ei korista rehvid ära, vaid võtab neid maksimaalselt ringlusse,“ ütleb keskkonnaminister Rene Kokk.

„KIK korraldab Raadi endisel lennuväljal asuvate vanarehvide käitlemise Keskkonnaministeeriumiga sõlmitud kokkuleppe kohaselt,“ selgitab KIKi juhtaja Andrus Treier. „Panustame oma meeskonnaga, et leida hanke käigus sobivaim jäätmekäitleja ning soovime juba suve alguses töödega pihta hakata.“

Riigihanke eesmärk on leida jäätmekäitleja, kes tagab Raadile kogunenud vanarehvide taaskasutamise või ringlussevõtu 2020. aasta lõpuks. Seejuures tuleb vanarehvide ringlussevõttu eelistada nende energiakasutusele ja muule taaskasutamisele, seda ka Eestist väljaveo puhul. Lubatud on vanarehvide eelnev purustamine Raadil kohapeal. Vanarehvide käitlemine Eestis peab toimuma kooskõlas jäätmeseadusega.

Vanarehvide äravedu peab pakkuja alustama esimesel võimalusel alates hankelepingu sõlmimisest, eelduslikult selle aasta juuni esimeses pooles. Täpse aja lepivad pakkuja ja KIK kokku lepingu sõlmimisel.

Hange on jagatud käideldavate rehvide koguse järgi kaheks. Esimese osa maht on 5667 tonni ja teise 8148 tonni. Juhul, kui pärast pakkumuste laekumist selgub, et raha mõlema osa jaoks ei piisa, on eelistatud hankelepingu sõlmimine esimese osa kohta ning KIKil on õigus hanke teise osa kohta hankelepingut mitte sõlmida.

Hankes on oodatud osalema pakkujad, kellel on olemas võimekus etteantud ajavahemikul vanarehvid alalt ära transportida ning need riigihanke dokumentides kirjeldatud mahus ja viisil taaskasutada. Pakkumuse võib esitada ühispakkuja, samuti on lubatud alltöövõtu kasutamine. Huvitatud isikutel on võimalus vanarehvide laudustusalaga tutvuda, leppides selleks KIKiga eelnevalt aeg kokku.

Hange kannab riigihangete registris viitenumbrit 221156. Pakkujatele ja pakkumusele esitatud nõuded, sh vajalikud load ja registreeringud leiab riigihangete registrist siit.

Taustainfo

Raadile on vanarehvid aastate eest, peamiselt MTÜ Rehviringlus ja AS Kuusakoski poolet üle antuna, kogunud tänaseks maksejõuetuse tõttu likvideeritud jäätmekäitlusfirma OÜ Rubronic, kes ei suutnud täita talle jäätmeloaga seatud kohustusi.