Kalendriaasta lõpp on traditsiooniliselt kujunenud terve aasta suurimaks annetusperioodiks. Külmad ilmad on vähekindlustatud inimeste jaoks rasked üle elada ja pühademeeleolu muudab südamed hardaks. Aasta suurimad heategevuskampaaniad toimuvad justnimelt jõulude ajal ning annetajaid jagub nii suuremate kui väiksemate aktsioonide jaoks. Ainus, mis inimesi tänagi veel pidurdab heategevusse panustamast, on kahtlus, kas annetatud raha läheb ikka selle tarbeks, mida teha lubatud.

Õnneks on täna Eestiski palju organisatsioone, mis panustavad annetuste kogumise juures maksimaalsele läbipaistvusele. Nii mõnegi kampaania puhul on lisaks kampaania eesmärgile toodud väga detailselt ära nii raha teekond kui ka ligikaudse täpsusega annetuse adressaadid. Toome teieni mõned näited, mis ilmestavad annetuste kasutamise praktikaid ja häid tavasid Eestis.

Sihteesmärgiga fondid

Koolilaste haridusteed toetavatele annetajatele antakse ka õppeaasta jooksul korduvalt teada, kuidas toetusesaajal koolis läheb.

MTÜ Mondo on läbipaistvuse osas üks silmapaistvamaid heategevuslikke organisatsioone Eestis. Mondo toetaja lehelt on võimalik valida oma annetatud rahale täpne väljund: raha saab annetada kas otse kriisifondi sõjapõgenike toetuseks, tarkusefondi vähekindlustatud laste koolitee toetamiseks, naistefondi naiste ettevõtluse edendamiseks või Mondole organisatsiooni üleüldiste tegevuste ja kulude katmiseks.

Lisaks on võimalik soetada Mondo poest heategevuskingitusi, nagu õmbluskursusi Keenia naistele või laualampe Myanmari koolilastele. Koolilaste haridusteed toetavatele annetajatele antakse ka õppeaasta jooksul korduvalt teada, kuidas toetusesaajal koolis läheb ning millised lapse tulevikuambitsioonid on. Mondo annetuspoliitika saadab 95% annetustest otse sihtriiki abivajajatele ning maksimaalselt 5% annetustest jääb organisatsiooni administratiivsete kulude katmiseks.

Annetuste kogumise head tava järgivad ühendused on vastu võtnud otsuse kasutada annetatud rahasid alati sihtpäraselt

Tartu koduta loomade varjupaik kogub samuti annetusraha sihteesmärgiga fondidesse. Varjupaiga nime kandev MTÜ Assisi Franciscuse Selts kogub raha kolme erinevasse fondi: tegevuskontole varjupaiga igapäevaste tegevuste katteks, mis katavad peamiselt loomade toidu ja raviprotseduuriga seotud kulud; kiirabikontole, millele laekunud rahadest abistatakse raskelt vigastatud omanikuta loomi ning ehituskontole, mis katab loomade elutingimuste parendamisega seotud kulud, nagu näiteks uute kuutide ehituse jm.

Avalikud majandusaasta aruanded

Tartu Ülikooli kliinikumi Lastefond pakub annetajale üle 20 erineva väljundi, mida heategijad oma äranägemise järgi võivad toetada. Haruldaste haigustega laste ravi toetamisest kuni tervishoiutöötajate täiendõppeni välja — annetaja saab valida Lastefondi toetuslehelt endale südamelähedase missiooni ja ülekande selgituses raha eesmärki kirjeldada.

Kõikidel Eestis tegutsevatel organisatsioonidel on avalikult kättesaadavad ka majandusaasta aruanded, kust saab huvi korral annetatud rahade teekonda täpsemalt järgida. Üldjuhul tasub aga usaldada lillega „Hea annetuste koguja“ märki kandvaid heategevusorganisatsioone. Annetuste kogumise head tava järgivad ühendused on vastu võtnud otsuse kasutada annetatud rahasid alati sihtpäraselt ning kui just ootamatut rahade ülejääki ei teki, läheb sihtotstarbeline annetus ettenähtud eesmärgi alla.


Lugu pärineb portaalist Gorilla.