Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus kinnitas tegevuskava Eestis väheneva arvukusega kassikakkude kaitseks.

Kassikakk on Eestis ohustatud linnuliik, kelle arvukus on viimase veerandsaja aasta jooksul pidevalt vähenenud. Hinnanguliselt elab Eestis praegu ainult poolsada paari kassikakke. Kakkude arvukuse vähenemise taga on mitmeid asjaolusid, näiteks pesasid rüüstavad väikekiskjad, pesitsusaegne häirimine ja toidulaua kahanemine. Märkimisväärne ohutegur on ka kassikakkude hukkumine elektriliinides ja teedel.

Kuivõrd hinnanguliselt on üle poole Eesti kassikaku asurkonna elupaikadest teadmata, siis on tegevuskava raames plaanis teha põhjalik inventuur, et saada täpsem ülevaade kassikakkude seisust ja elupaikadest. Lisaks on kavas kassikakkudele olulise saaklooma mügri seire, sest ka nende arvukus on vähenenud.

Kaitsekorralduse lähiaja eesmärk (lähima 5 aasta perspektiivis) on liigi säilimise tagamine Eesti maastikus vähemalt praeguse arvukuse tasemel. Pikaajaline kaitse-eesmärk (15 aasta perspektiivis) on kassikaku arvukuse taastumise võimaldamine ja liigi säilimine vähemalt 150 paari suuruse asurkonnana.

Tegevuskava koostamist rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Kinnitatud tegevuskavaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi kodulehel.