Keskkonna olukord puudutab meid kõiki. Kodanikena saame me keskkonna heaks päris palju ära teha. Me võime muuta säästvamaks iseenda käitumist, mõjutada oma lähedasi säästvamalt tegutsema, aga me saame ka avalikku arvamust kujundada. Selleks läheb vaja julget pealehakkamist ja teadmisi. Kui Sina julged omi mõtteid väljendada, oled valmis vabatahtlikuna tegutsema ja tahad ennast harida, siis löö kaasa MTÜ Ökomeedia korraldatud koolituste sarjas.

Koolituse eesmärk:

 • Koolitada vabatahtlikke keskkonnatemaatika ja ajakirjanduse baasteadmiste osas. 
 • Koolituste sarja lõpetajatest saavad Bioneeri portaali vabatahtlikud kaasautorid.
 • Koolitustel saavad osaleda 15 vabatahtlikku.
Koolitajad:
 • Vabatahtlike ajakirjanduskoolituse viib läbi TÜ ajakirjandusõppejõud Mart Raudsaar (12 tundi).
 • Keskkonnateemalisi koolitusi vabatahtlikele viivad läbi Rasmus Pedanik, Toomas Trapido ja Anu Kõnnusaar (12 tundi).

Pakume: 

 • Keskkonnakoolitus edendab osalejate keskkonnaalaseid teadmisi.
 • Ajakirjanduskoolitus tõstab osalejate eneseväljendusoskust.
 • Koolitustel saab tutvuda teiste vabatahtlikega ja leida mõttekaaslaseid.
 • Bioneeri vabatahtlikud saavad aidata kaasa keskkonna ja säästva arengu valdkonna edendamisele. 
 • Aitame osalejatel täita ka vabatahtliku passi, mida saab lisada CV-le.
 • Tasume kaugemalt koolitustele tulnud vabatahtlikele transpordikulud.

Vabatahtlikelt ootame:

 • Julgust ennast väljendada. 
 • Valmidust olla vabatahtlik.
 • Kaastöid Bioneeri portaalile.
Kuidas osaleda?

Kui oled huvitatud koolitusel osalemisest, siis saada osalemissoov e-mailiaadressile katrin@bioneer.ee. Lisa kirjale ka oma nimi, e-mailiaadress, telefon ja vanus. Saada meile ka lühike põhjendus, miks Sa soovid olla Bioneeri vabatahtlik või miks just Sina selleks sobid.

Koolituste toimumise kuupäevad selguvad lähinädalatel.

norra fondidProjekti toetab Vabaühenduste Fond. Vabaühenduste Fond on rahastatud Islandi, Liechtensteini ja Norra poolt EMP finatsmehhanismis ning Norra finatsmehhanismi vahendusel. Toetust koordineerib Avatud Eesti Fond.

Täpsem info projekti, koolituste ja osalemise kohta.
Kui soovid olla Bioneeri vabatahtlik, täida vabatahtliku ankeet.