Euroopa Liidus ellu kutsutudmaaelu edendamise algatus Leader on valmis oma senist tegevust laiendamanii valdkondade kui piirkondade osas.

Täna Tallinna lauluväljakul toimunud konverentsil „Euroopa päev Leaderiga” tunnustas Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Dacian Ciolos Eestit kui liikmesriiki, kus Leader lähenemine on hästi käivitunud. Ta avaldas tunnustust saavutatu eest ning kutsus üles jätkama samas vaimus.

Mitmes sõnavõtus tõdeti, et piirkondade tervikliku arengu tagamiseks on oluline laiendada Leaderi seniseid tegevusi ka teistesse EL fondide tegevusvald kondadesse. See tähendab, et Euroopa Maaeluarengu Põllumajandusfondi võimalustele lisanduksid ka regionaalfondi, sotsiaalfondi jt vahendid, mille kasutamisel saaksid sõna kaasa öelda kakohalikud tegevusgrupid.

Kohalike tegevusgruppide poolton valmisolek laienemiseks olemas. Selle kinnituseks tulid kohalikud tegevusgrupidvälja oma seisukohaga aastateks 2014-2020, kus rõhutasid rahaliste vahendite suurendamise vajadust. Olulist tähelepanu pälvis Leader-lähenemise laiendamise vajadus ka linnadesse.

Kõikidele huvilistel on võimalikkonverentsi ettekannetega tutvuda: www.maainfo.ee.