Eesti suurim põrandakatete maaletooja ja müüja Lincona ning maailma üks juhtivaid põrandakatete tootjaid Tarkett alustasid 2020. aasta sügisel pilootprogrammi, et koguda Eesti majatehasest Harmet kokku PVC-katete jäägid. Tarketti poolt ellu kutsutud ning mujal maailmas juba edukalt katsetatud ReStart programmi eesmärk on koguda kokku paigaldusest üle jäävad põrandakatete jäägid, suunata need ümbertöötlemisse ja kasutada saadud graanuleid uute põrandakatete valmistamisel.

  • Jäätmed
  • 9. veebruar 2021
  • Foto: ReStart Tarkett Lincona

Lincona müügijuht Silver Siimoni sõnul on tänapäeval kõikides valdkondades oluline mõelda keskkonnamõjude tekitamise vähendamisele, rohelise jalajälje suurendamisele ning leida võimalusi materjalide ümbertöötlemiseks. Põrandakatete maailm ei ole siin mingisugune erand. „Igal töötleva tööstuse ettevõttel lasub täna keskkonna ja tulevaste põlvkondade ees suur vastutus. Sama palju on vastutust ka põrandakatteid müüvatel ettevõtetel. Lincona ja Tarketti edukas koostöö Eesti turul on toiminud juba 25 aastat, nüüd püüame selle üheskoos viia uuele, rohelisemale tasemele,“ selgitas Siimon.

„Oma kogemusele toetudes saame öelda, et enamasti jääb PVC-katete paigaldusest üle ligi 5-10% lõikejääke, mis visatakse ehitusprahi hulka. ReStart programmi egiidi all soovime edaspidi majatehastelt ja ehitusobjektidelt kokku koguda kasutamata jäänud jäägid ning suunata Tarketti tehasesse tagasi. Ümbertöötlemisel saadud graanuleid kasutatakse uute põrandakatete valmistamisel,“ lisas Siimon.

Tarketti Eesti piirkonna müügijuht Rain Lond ütles, et jäätmete kasutamine põrandakatete tootmisel on tõustuteel. „Alates 2011. aastast on Tarkett seadnud eesmärgiks minna varasemalt lineaarselt majanduselt üle ringmajandusele, mille puhul ressursse taaskasutatakse ja võetakse võimalikult palju uuesti ringlusse. Tarketti ringmajanduse programmi ReStart käigus on viimase kümne aasta jooksul Euroopas ja Põhja-Ameerikas kokku kogutud 105 000 tonni PVC-katteid, vinüüli, linoleumi ja vaipkatete materjali, millest on taas ringlusesse jõudnud 136,5 miljonit m2 põrandakatteid. Ja see kogus suureneb pidevalt,“ ütles Lond.

„Loomulikult oleme me Eestis ReStart programmiga alustades läbi mõelnud ka selle kitsaskohad ning analüüsinud põhjalikult, kas siinsete jääkide transportimine Rootsi, Ronnebys asuvasse ümbertöötlustehasesse on mõistlik ja ei tekita keskkonnale hoopis lisakoormust. Oleme jõudnud järeldusele, et piisavalt suure koguse ja mõistliku sagedusega on see siiski otstarbekas, mistõttu ReStart programmi ka Eestis rakendame,“ selgitas Tarketti müügijuht.

ReStart Eesti pilootprojektiga on liitunud majatehas Harmet, mis kasutab oma toodetes suurtes kogustes Tarketti homogeenset PVC-katet, mistõttu tekib neil ka arvestataval hulgal lõikejääke.