Investeerimisfirma Livonia Partners sõlmis kokkuleppe investeerimiseks Euroopa juhtivasse jätkusuutlike taaskasutus- ja paberkottide tootjasse Bagfatory. Kuna tehing vajab Leedu konkurentsinõukogu luba, siis eeldatavasti jõustub investeering suve alguseks.

  • Ettevõtlus
  • 19. aprill 2023
  • Foto: Livonia Partners investeeringute juht Kaido Veske / Pressifoto

Bagfactory tegevjuhi ja kaasasutaja Gvidas Krolise sõnul võimaldab Livonia investeering kiirendada Bagfactory jõudsat kasvu:

„Ettevõtte kasv on kiirenemas. 2021 aastal valmistasime 36 miljonit ühikut, 2022. aastal 50 miljonit ning selleks aastaks on veel suuremad mahud plaanis. Meil on globaalselt kliente 23 riigis, sealhulgas tuntud rahvusvahelised kaubamärgid ja suurimad jaemüügiketid. Investorit otsides nägime rahvusvaheliste investorite suurt huvi, kuid kõige tugevamat sünergiat tundsime Livoniaga. Jagame sarnast suhtumist jätkusuutlikkusesse, innovatsiooni ja ettevõtte ehitusse – need olid peamised tegurid, mis mõjutasid partneri valikut järgmiseks arenguetapiks,“ selgitas Krolis.

Investeerimisfirma Livonia Partners asutajapartneri Kaido Veske sõnul on investeeringu eesmärk aidata kaasa Bagfactory arengule ja kasvatada firma omas valdkonnas turuliidriks. “Investeerimise otsuse langetamisel osutus oluliseks kaalukeeleks Livonia ja Bagfatory väärtuste kattumine – jätkusuutlikkus ja taaskasutus muutuvad kasvu kõrval ka investeerimismaailmas üha määravateks teguriteks,” rääkis Veske.

Gvidas Krolise sõnul võib lähiaastatelt oodata kasvu kiirenemist. Erilist tähelepanu pööratakse ringmajandusele, sealhulgas materjalide ja lõpptoodete kogumisele, ringlussevõtule ja tootmisele. Lähiajal on plaanis teiste tootmis- ja müügiettevõtete omandamine Euroopa Liidus ja USA-s ning uute müügiesinduste avamine välismaal.

Alates Bagfactory asutamisest on ettevõte teinud suuri investeeringuid tehnoloogia arendamisse keskkonnasõbralikke toodete valmistamiseks. Bagfactory toodab ringlussevõetud materjalidest kergeid kotte, mis kestavad kaua, mida saab taaskasutada ning kasutusaja lõppedes saab koti kohalike taaskasutuspunktide abil hõlpsasti kokku koguda ja uuesti ringlusse võtta.

"Me mitte ainult ei tooda kotte, vaid projekteerime ja ehitame tootmisprotsessi automatiseerimiseks ka masinaid, et saavutada vajalik mastaap ning tõhusus konkureerimaks vähem jätkusuutlike turualternatiividega. 2022 aastal lõime koos kohalike teadlastega tehnoloogilise lahenduse, mis võimaldab meil esimesena maailmas valmistada kandekotte automatiseeritult 100% ringlussevõetud PET-pudelitest. Alustame nende kandekottide tootmist sel aastal. 2023. aasta keskpaigaks on plaan esitleda ka teist jätkusuutlikumat alternatiivi ühekordselt kasutatavatele kilekottidele. Usun, et meil on kõik võimalused saada jätkusuutliku innovatsiooni konkurentsivõimeliseks liidriks," ütles Bagfactory juhatuse esimees ja kaasasutaja Marius Rumbinas.

Bagfactory rajasid 2015. aastal selle asutajad Gvidas Krolis ja Marius Rumbinas ning praegu töötab seal 60 inimest. 2022. aastal ulatus Bagfactory aastakäive 10,4 miljoni euroni, enam kui kaks korda rohkem võrreldes 2021. aastaga. Eelmisel aastal nomineeris Leedu rahvusraadio ja televisioon (LRT) ettevõtte ainulaadsete roheliste lahenduste eest LRT aastaauhindadel.

Livonia Partners on Baltikumi erakapitali investeerimisfond, mis haldab enam kui 240 miljoni euro väärtuses varasid. Livonia meeskond töötab nii Eestis, Lätis kui ka Leedus. Fondi investoriteks on Balti ja Põhjamaade pensionifondid, Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank, Euroopa Investeerimisfond (EIF), mis investeerib Balti Innovatsioonifond 2 kaudu (Eesti Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja EIFi koostöös loodud algatus) ja teised.