Siseministeerium soovib tunnustada siseturvalisuse vabatahtlikke ja neid toetavaid ettevõtteid, asutusi, ühinguid ja eraisikuid. Kandidaate saavad esitada kõik Eesti inimesed ja organisatsioonid hiljemalt 22. jaanuariks.

„Abipolitseinikud, vabatahtlikud päästjad ja merepäästjad panustavad vabast tahtest oma isiklikku aega selleks, et Eesti oleks turvalisem koht. Nad teevad kogukonnas järjepidevat tööd, märgates abivajajaid, aidates päästa inimesi tuleõnnetusest või uppumisest ja hoides ära kuritegusid. Nende roll on asendamatu ja tänu neile on Eesti turvalisem kui kunagi varem,“ ütles siseminister Andres Anvelt. „Samamoodi kutsun üles tunnustama vabatahtlike toetajad, kes on andnud vabatahtlikele kasutamiseks ruume ja tehnikat, aidanud läbi viia õppusi, panustanud vabatahtlike töösse rahaliselt või oma isikliku ajaga,“ lisas minister.

Siseministeerium ootab ettepanekuid neljas kategoorias:
- aasta vabatahtlik päästekomando või reservpäästerühm,
- aasta vabatahtlik merepäästeühing,
- aasta abipolitseinike rühm,
- aasta siseturvalisuse vabatahtlike toetaja.

Näiteks möödunud aastal pälvis aasta vabatahtliku päästekomando tunnustuse MTÜ Lootuse Küla Päästeseltsi eestveetav Kibuna vabatahtlik päästekomando. Kibuna vabatahtlikud päästjad on käinud aastast aastasse koolides ja vabaajaüritustel päästetehnikat ja -oskusi tutvustamas ja nõustanud tuleohutusalaselt paljusid kodusid. Aasta abipolitseinike rühma tunnustuse pälvis politsei- ja piirivalveameti Põhja prefektuuri Lääne-Harju politseijaoskonna abipolitseinike rühm, kes panustab nii avalikkuse turvatunde tagamisse kui ka arestimaja, kinnipidamiskeskuse, valvebüroo ja piirivalvebüroo tegemistesse. Aasta vabatahtliku merepäästeühingu aunimetuse sai Saaremaa Vabatahtlik Merepääste Selts, kes on oluliselt panustanud ennetustegevustesse kogukonnas ning ellu viinud mitmeid edukaid projekte.

Kandidaatide esitamiseks tuleb täita veebivorm aadressil www.siseministeerium.ee/vabatahtlikud-2018. Laekunud ettepanekute seast valib siseminister hindamiskomisjoni ettepanekul välja kuni kümme füüsilist või juriidilist isikut ja kolm rühma, kes pälvivad tunnustuse. Auhinnatud vabatahtlikud ja nende toetajad tehakse teatavaks 27. veebruaril siseministeeriumis toimuval pidulikul vastuvõtul. Siseministeerium tunnustab siseturvalisuse vabatahtlikke ja nende toetajaid sellisel kujul kuuendat korda.

Lisainfot vabatahtlike tunnustamise ja kandidaatide esitamise kohta leiate siseministeeriumi veebilehelt.