Igal aastal tunnustab riigihalduse minister Eesti parimaid algatusi, millel on oluline mõju mõne piirkonna arengule. Ka sel aastal kutsub rahandusministeerium üles esitama kandidaate parimate regionaalarengut toetavate algatuste ehk Regionaalmaasika konkursile.

  • Majandus
  • 16. veebruar 2018
  • Foto: Maasikad. Ei ole seotud regionaalmaasika konkursiga. Pixabay, CC Public Domain

„Regionaalareng ei sõltu ainuüksi riigi otsustest, vaid suur ja tänuväärne panus on kohalikel inimestel ja erinevates piirkondades asuvatel ettevõtetel endil. Just kohalikud inimesed ja ettevõtted on need, kes loovad üle Eesti erinevaid töökohti ning loomulikult ka selle keskkonna, kus on hea elada,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Ootame konkursile palju kandidaate, et inimeste, ettevõtete ja erinevate organisatsioonide panus oma piirkonna arengusse ei jääks märkamata ning parimad saaksid tunnustatud.“

Sobiv kandidaat on 2017. aastal hakkama saanud väljapaistva regionaalarengut toetava algatuse või teoga. Konkursile võivad kandidaate esitada kõik: inimesed, organisatsioonid, riigiasutused ja kohalikud omavalitsused. Samuti pole piiranguid kandidaatide esitamisel. Seega võib kandidaat olla nii füüsiline- kui ka juriidiline isik või hoopiski riigi ning kohaliku omavalitsuse asutus.

Auhind võidakse anda:

väljapaistva tegevuse eest regionaalvaldkonnas, mille tulemusena on edenenud piirkonna majandus (on loodud töökohti või pakutud piirkonnaspetsiifilisi tooteid või teenuseid);

väljapaistva tegevuse eest regionaalvaldkonnas, mis on muul moel oluliselt aidanud kaasa piirkonna arengule või piirkonna eripära säilimisele ja tutvustamisele;

väljapaistva tegevuse eest, millel on olnud oluline mõju regionaalarengu tähtsustamisele ühiskonnas.

Konkursile laekunud ettepanekuid hindab rahandusministeeriumi moodustatud komisjon, kes esitab tunnustusettepanekud riigihalduse ministrile. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 5. märts 2018 ning need tuleb esitada aadressile press@fin.ee.