Bioneer kohtus Portugali Tamera ökokogukonna liikme Monika Berghoffiga ning küsis mõned küsimused. Tamera ökokogukond on pühendunud rahusõnumi ja armastuse idee edastamisele üle maailma. Monika Berghoff viibis Eestis seoses ökokogukondade kokkutulekuga Esna mõisas.

Kuidas on teie kogukonnas korraldatud majanduslik pool. Kas kõik on ühine või on igaüks ise oma sissetuleku ja hakkama saamise eest vastutav. Kas te käite tööl kogukonna siseselt või ka väljaspool seda.

Inimestel on kindlasti olemas isiklikud esemed ja isiklik ruum. Isiklik tähendab Tameras igas mõistes privaatset. Kuna Tamera kogukond siiski vajab raha, on meil ühine majandusplaan ja tuleb ka tööl käia. Tööl käiakse väljaspool kogukonda. Kogukonna varad on ühised ja nende kasutamise üle otsustatakse ühiselt. Meil on sponsorid ning kasutatakse ka kogukonnasisest laenamist. Me oleme nagu militaarkool, aga me võitleme rahu eest. Kui küsida sõjaväelastelt, kas nemad maksavad ise oma sõdimiskulude eest, siis saame eitava vastuse. Rahu eest seisjad peavad enda kulud ise kinni maksma ja seletama, miks nende ideed üldse vajalikud on. Selline olukord on väga ebaõiglane. Tamera kogukonna unistus on, et kunagi hakatakse ka rahu eest maksma, nagu makstakse hetkel sõja eest.

Kuidas näeb välja tavaline päev Tamera ökokogukonnas? Kas teil on ühiseid rituaale või kombeid?

Päev algab palvuse, mõtiskluse või loenguga. Pärast seda minnakse tööle. Peale lõunat toimib kogukonna sisemine tööjaotus ja korraldatakse ka enda emotsioonide ja maailmapildiga tegelevaid arutelusid ja koolitusi. Meie päevad on üsna tihedalt sisustatud.

Kui pikad teie tavalised tööpäevad väljaspool kogukonda on?

Keskmiselt töötatakse 5-6 tundi päevas. Meil on pidevalt hästi palju koolitusi, töötubasid ja ühisarutelusid, seetõttu mõnikord kurdetakse, et palgatöö jaoks ei jää piisavalt aega.

Kas kogukond hoiab lapsi ka, kui vanemad tööl käivad. Kas lapsed on päeval lasteaias?

Lapsed on omaette lastele mõeldud kogukondades, kus nad päevi veedavad. Laste kogukonnad ei ole päris isekeskis, vaid loomulikult täiskasvanute järelevalve all. Tameras eeldatakse, et ka lastega vanemad peavad saama omi asju ajada. Vanemad on lastele tähtsad ja lapsed vanematele ka, aga Tamera kogukonnas ei ole nad omavahel liigselt seotud.

Kas väikesed imikud on teie kogukonnas koos vanematega? Kas nemad lähevad ka lastele mõeldud kogukonda?

Imikud on loomulikult koos emaga. Ema on beebile ülioluline. Eesmärk on, et ema oleks emotsionaalselt avatud ja vaba. Kui ema vajab puhkust, siis teised kogukonna liikmed aitavad. On oluline, et kui ema solvub või vihastab, siis ta saaks oma lapse korraks eemale anda. Ema negatiivsed emotsioonid mõjutavad ka last.

Kui vanad lapsed laste kogukonda lähevad?

Kõige nooremad on aastased. Lapsed ja vanemad suhtlevad hommikuti ja õhtuti.

Igal pool maailmas räägitakse lapsehoolduspuhkusel viibivatest issidest. Kuidas suhtutakse Tameras isade rolli lapse arengus?

Isad on olulised, aga esimesel aastal vähemalt on ema lapsele tähtsam. Kui laps kasvab, siis kasvab ka isa rolli olulisus.

Kuidas sina Tamera ökokogukonda sattusid? Kas sa oled tehtud valikutega rahul? Kas sa oled tahtnud kogukonnast ka lahkuda?

Nooremana ma nägin, mida vägivald inimesega teeb ja see šokeeris mind. Seetõttu ma olengi kogukonnas. Ma tahtsin kogukonnast lahkuda, kui mu abikaasa hakkas armastama teist naist, aga kogukond aitas mu sellest murest üle. Kui ma ei ole füüsiliselt viibinud Tameras, on mu mõte alati seal olnud.

Tamera idee sai alguse ligi 30 aastat tagasi. Kas see idee on saanud alguse hipiliikumisest ja nende vabaarmastuse taotlusest.

Hipid rääkisid tõesti palju armastusest, aga tegelikult jäid nende ideed poolikuks. Neil ei olnud järjepidevust ja see muutis hipid ajutiseks nähtuseks. Nad tegelikult ei julgenud oma sõnade järgi elada.

Sa käisid Esna mõisas Eesti ökokogukondade kokkutulekul. Ma loodan, et sulle meeldis seal. Kas sa tahaksid lõpetuseks midagi soovitada?

Mulle väga meeldis Eestis. Mulle meeldis ka Esnas teie kokkutulekul. Seal oli nii palju suurepärase mõtteviisi, elukorralduse, lauluoskuse ja ideedega inimesi. Soovitan teil kindlasti kogukonnateemat edasi arendada. Te võite ka Tamerasse ennast täiendama tulla.

Teie kogukonna looja Dieter Duhmi teos „Sõdadeta tulevik“ on raamatupoodides ka eestikeelsena müügil. Kas sealt saab teie visiooni kohta rohkem teada?

M: Kindlasti. See on mõjuv teos vägivallast ja rahust.