Bioneer on juba avaldanud lühema loo Terra Mirimi kogukonna kohta. Kuna meile tuli positiivset tagasisidet ja meie lugejad soovisid teemast rohkem teada saada, siis otsustas Bioneer teha pikema intervjuu. Küsimused ja vastused avaldame järjejutuna. Täna räägime, mis teeb Terra Mirimist kogukonna. Püsige meiega!

Ylle Pehk on sündinud, kasvanud ja omandanud kõrghariduse Eestimaal, Tallinnas. Pikemat aega on ta elanud ja õppinud ka Saksamaal. Kölnis Saksa Spordiülikoolis omandas Ylle magistrikraadi rahvusvahelises spordijuhtimises. Saksamaal kohtas Ylle oma õpetajat Alba Mariat kellega rändas maailma erinevais paikades Brasiilias, Peruus, Indias, Nepaalis ja Sahaaras. Ylle elab Terra Mirimi kogukonnas Brasiilias alates 2006. aastast.

Millal te esimest korda kuulsite Terra Mirimi kogukonnast? Kus te kohtusite šamaan Alba Mariaga?

2001. aastal kohtasin oma õpetajat, Alba Mariat Saksamaal Kölnis ühel šamaanlikul üritusel.

See oli väga eriline kohtumine, mis avas minus mingid väravad ning tuli selgem äratundmine, millist teed tahan käia. Tookord kuulsingi esimest korda ökokogukonnast Terra Mirim, mille rajajaks Alba Maria on. Siis tekkis tugev soov seda paika külastada, nii ruttu kui võimalik.

Oleksin kõik oma asjad sinnapaika jätnud ja läinud, aga mul tuli veel aasta oodata, enne kui see soov esmakordselt teostus. 2002. aastal käisin esimest korda Terra Mirimis.

Rahvas üheskoos - pildi saatis Ylle Pehk
Mis on teie jaoks ökokogukond?

Ökokogukond ühendab inimesi, kellel on soov üheskoos õppida ja  jagada kooselamise kogemust, hoolitsuse ja armastusega looduse ja tema kõikide olendite vastu. Tähtis on keskkonda austav ja säästev eluviis.

Ei ole olemas perfektset kogukonda. Üks kogukond on kui pidevalt muutuv ja arenev olend. Ühine eesmärk, avatus ja valmisolek muutusteks on omadused, mis kogukonda tugevdavad.

Mis on šamaanlus?

Šamaanlus on elamise viis, mis austab sügavalt looduse kõiki olendeid ja tsükleid ning mis suhtleb erinevate inimesele nähtavate ja nähtamatute maailmadega. On arusaamine, et kõik on omavahel seotud. Kõik elab, kõigel on hing. Me oleme osake universumi suurest võrgustikust ja me kanname vastutust oma tegude eest. Šamaanliku eluviisi osaks on tervendamine ja rituaalid.

Kui vana kogukond on Terra Mirim? Millised inimesed seal elavad?

Terra Mirim sündis ühest unistusest mis kasvas šamaan Alba Maria südames 17 aastat tagasi. Ajapikku see unistus mitmekordistus ning šamaani unistusest sai paljude teiste inimeste unistus. Siia kokku tulnud inimesi ühendab kogukondliku elu kogemise soov ning sügav ja austav suhe Emakese Looduse olenditega. Samuti on meile oluline vaimsete väärtuste praktiline harjutamine, soov iseennast ja oma eluülesannet paremini tundma õppida.

Kogukonna liikmed on enamus brasiillased, on ka inimesi väljapoolt. Enamus liikmeid elab kohapeal. Praegu elab Terra Mirimis 28 inimest, naisi on rohkem kui mehi.

Terra Mirim suhtleb aktiivselt välismaailmaga, ta ei ole suletud kogukond. Terra Mirimist võib ka lahkuda, kui seda tahetakse.

Külalistemajad - pildi saatis Ylle Pehk

Kuidas areneb visioon Terra Mirimi kogukonnast?

Visioon areneb pidevalt. See muudabki kogukonna terviklikuks, kui ollakse avatud uutele mõtetele ja arengule. Alati tuleb valmis olla muutusteks. Oluline on mitte kaotada silmist algset eesmärki. Kogukonna säilitamine on väljakutse. Kõige paremini on selged ikka need asjad, mis on enda peal läbi kogetud.

Enamus otsuseid võetakse vastu ühiselt ja igaühel on õigus teemasid välja pakkuda. Tehakse kogunemisi ja arutatakse päevakorral olevaid teemasid. On inimesi, kelle nõuandel ja sõnal on rohkem kaalu ja jõudu, selleks on tavaliselt vanemad ja kogenenumad kogukonna liikmed ning kindlasti ka šamaani intuitsioon.

Mis teeb Terra  Mirimist kogukonna?

Oluliseks ühendavaks jõuks Terra Mirimis on vaimne eesmärk ning soov, avatud südamega osutada teenust maailmale. Kogukonnaelu õpetab millegi suurema ja olulisema teenimist, kui seda on igapäevased argimured. Vaimsus on see jõud, mis toetab ja toidab, kui on raske. See on nagu allikale minek ja janu kustutamine, et siis jälle edasi minna.

Terra Mirimi suurimaks õpetuse allikaks on Emake Loodus ja tema 4 elementi - Maa, Vesi, Tuli ja Õhk. Elu kui terviku tunnetamine, tundmaõppimine, mõistmine. Ühiseks veendumuseks on tervikliku ökoloogia põhimõte, mis näeb inimese sisemist maailma ja välist, meid ümbritsevat maailma kui üksteisest sõltuvat ja omavahel kõikidel tasanditel seotut.

Kõige meid ümbritseva tervenemine algab eelkõige meie endi tervenemisest.

Kas te usute, et maailm on veel terveks tehtav?

Ma ei oska seda öelda. Siiski ma usun, et me võime maailma pidevalt  tervendada – muuta teda tervemaks. Maailma heaolu oleneb igaühest meist siin ja praegu.

Tantsuring - pildi saatis Ylle Pehk
Kas teil on ühiseid uskumusi või rituaale?

Kogukonnas on igaühel omad ülesanded ja töövaldkond ning olenevalt ülesandest saab inimene neid individuaalselt teostada, päevakava ei ole kõigil ühesugune. Samuti on töötamisi kas gruppides või üheskoos. On olemisi ja tegemisi, mis sisaldavad ühiseid rituaale. Näiteks mõnede ühiste söögikordade ajal ja üheskoos töötamisel, samuti toimuvad meditatsioonid, lõkke ääres loitsude laulmine ja trummi löömine jt. Osad ühised üritused toimuvad regulaarselt, teistel on pigem spontaanne iseloom.

Tantsul, laulul ja rütmil on kindlasti oma koht kogukonnas. Brasiilia rahvas on väga tantsulembene. Tants on üks suurepärane väljendusvorm, mis paneb energiad liikuma ja ühendab inimesi, olenemata rahvusest ja tõekspidamistest. Ühised tantsud võivad olla tervendava iseloomuga. Tantsul on oma koht ka riitustel.

Mis keeles Terra Mirimi liikmed suhtlevad?

Põhikeel on portugali (brasiilia) keel. Suheldakse ka inglise ja saksa keeles. On momente, kus sõnaline keeleoskus pole määrav, olulisem on tunnetus.

Kas Te valdate ise ka kõiki neid keeli?

Jah, nii see on.


Ylle Pehk peab blogi aadressil: brasiiliasse.blogspot.com