6. novembril tunnustas Euroopa Keskkonnaagentuur koos Müra Vähendamise Ühinguga (Noise Abatement Society) Londonis John Connell’i nimelise auhinnaga 2012 (John Connell Awards 2012) selle nominente. Tegemist on John Connell’i mälestuseks asutatud üle-euroopalise mürateemalise auhinnaga. Connell’i eestvedamisel võeti 1960. aastal Suurbritannias esmakordselt vastu müra vähendamise seadus.

MTÜ Ökokratt pälvis üle-euroopalisel konkursil auhinna mürateemaliste projektide kategoorias „The European Soundscape Award“, mille väljastab Euroopa Keskkonnaagentuur. Agentuur tunnustas MTÜ Ökokratt aktiivset müraalast tegevust, mille sihtrühmaks olid nii noored, õpetajad, ametnikud kui ka spetsialistid (planeerijad, arhitektid, projekteerijad). Õpetajaid koolitati õppeprogrammides müraprobleemidele tähelepanu pöörama, kasutades selleks uuenduslikke meetmeid. Koolituse tulemusena korraldasid nad haridusasutustes vaikusenädalaid (mürateemalisi keskkonnanädalaid). Noortele korraldati ka mürateemaliste uurimistööde konkurss, mille tööde põhjal valmis Miksteatri lavastus „Müra“. Lasteaialapsed aga kaardistasid kodukandi müraallikaid, mille tulemusena valmisid kodukandi mürakaardid. Ametnikele ja spetsialistidele korraldati rahvusvaheline keskkonnamüra konverents, millel tutvustasid ka noored müra-uurijad enda uurimistööde tulemusi ning diskuteerisid spetsialistidega.

Nimetatud auhinnakategooria eesmärgiks oli leida uusi lahendusi müraprobleemide tutvustamisel, mille juures kasutatakse unikaalseid ja innovatiivseid lähenemisviise. Projektide juures hinnati läbiviidud tegevuste innovatiivsust, uuenduslikkust ja loomingulisust, koostööd erinevate organisatsioonide vahel, noorte, täiskasvanute, loomeinimeste ja spetsialistide kaasamist ning tulemuste integreerimist haridusse ning igapäevasesse ellu.

John Connell’i nimelise auhinna eesmärgiks on tunnustada kohalike omavalitsuste, üksikisikute ning organisatsioonide tegevusi müra vähendamisel, mis on uuenduslikud, praktilised ja innovatiivsed lahendused mürareostuse levikul. Auhinda anti välja 12. korda.

MTÜ Ökokratt on müraalaseid tegevusi Eestis läbi viinud alates aastast 2007 ning sarnaseid keskkonnalaseid tegevusi 1999. aastast.

Loe, mida Bioneer mürast kirjutanud on!