Valitsuse heakskiidu saanud atmosfääriõhu kaitse seaduse eelnõu muudab selgemaks lõhna- müra ning valgusreostusega seonduvate probleemide lahendamist.

  • Majandus
  • 8. jaanuar 2015
  • Foto: Pixabay

„Müra, valgusreostus ning halb lõhn on sedasorti probleemid, mis võivad muutuda väga häirivaks kaaslaseks. Kui tänavavalgustus magamistoa aknast otse sisse paistab või tehasemüra hetkekski ei peatu, siis ei ole kellelgi võimalik ennast oma kodus hästi tunda,“ selgitas keskkonnaminister Mati Raidma.

Halb lõhn on teatud piirkondades viimastel aastatel olnud teravaks probleemiks. Riigil on võimalik lõhnaaine piirväärtuse ületamisel nõuda lõhnatekitajatelt lõhnaaine vähendamise tegevuskavasid, kuid selle seadusemuudatusega lähevad kavade koostamise nõuded detailsemaks.

See tähendab, et ettevõttel tuleb ümberkaudseid inimesi häiriva haisuprobleemi lahendamiseks teha konkreetseid täiendavaid investeeringuid ja tegevusi, mille efektiivsust on võimalik ka kontrollida.

Kui ühes piirkonnas on aga mitu ettevõtet, kelle tegevus tekitab ebameeldivat lõhna, on võimalus nõuda ühist lõhnaaine vähendamise kava. Kui kavad on siiski otstarbekam koostada eraldi, hindab Keskkonnaamet kavade tervikmõju piirkonnale.

Täpsemaks on tehtud müra regulatsioon ja kirjutatud lahti, mis see müra üldse on. Käesolevas seaduses on müra all mõeldud inimtegevuseset põhjustatud ning välisõhus leviv soovimatu või kahjulik heli, mille tekitavad paiksed või liikuvad allikad. Välisõhus leviva müra hulka ei kuulu olmemüra, meelelahutusürituste müra, töökeskkonna müra, riigikaitseliste tegevusega tekitatud müra.

Kui kohaliku omavalitsuse territooriumil asub mõni müraallikas, mis ületab normtaset, siis tuleb esmalt hinnata, kas müra võib ületada asjakohaseid piirnorme ning kas kaardistamine on vajalik.

Kui selgub, et müra piirnorme ületatakse, siis tuleb see piirkond kaardistada ning vajadusel koostada tegevuskava müra vähendamiseks. Mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava võib koostada ka mitme omavalitsuse kohta ühiselt. Mürakaartide ning müra vähendamise tegevuskavade  koostamise puhul on võimalik taotleda toetust SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse atmosfääriõhu kaitse programmist.

Täiesti uue asjana lisandub seadusesse valgusreostuse käsitlus. Valgusreostus on lai mõiste, mis hõlmab mitmeid kunstliku valguse ebaefektiivsest ja tarbetust kasutamisest tingitud probleeme.

Selleks võivad olla tänavavalgustid ja reklaamplakatid, mis on halvasti projekteeritud, valesti varjestatud või suunatud otse taevasse. Samuti on valgusreostus tänavalaternatelt elamusse paistev valgus või ere valgus, mis väljub ettevõtete ja tööstuste territooriumilt ümbruskonda.

Valgusreostus, nagu iga teine saaste, kahjustab inimeste tervist ja häirib ökosüsteeme. Kohalikul omavalitsusel on uute planeeringute ja projektide kooskõlastamisel võimalik jälgida, et kavandatav valgustus ei põhjustaks valgusreostust.

Seadus on kavas jõustada 1. juulil 2015.

 

Loe, mida Bioneer mürast kirjutanud on!