Peale veerand sajandit aktiivset maareformi võib öelda, et kogu maa on saanud endale omaniku. Selle ajaga on kasvanud üles uus põlvkond maaomanikke ja maa on läinud vanematelt laste kätte. Üha enam väärtustame meile kuuluvaid kinnistuid ning õppinud olema oma maa peremehed.

Maa-amet on olnud esimeste kinnistute sünnist alates maareformi keskmes ning puutume kokku maaomanike muredega. Maa-amet soovib 30. tegevusaasta puhul taas meelde tuletada mõned lihtsad soovitused ja nõuanded, mida maaomanik ise saab ära teha, et hoida oma maa-asjad korras ning vältida kulukat ja närvesöövat piiritüli.

 • Mõtle läbi, kas tead täpselt oma maa piire. Sulle kuuluv maatükk asub looduses, selle piir on tähistatud piirimärkidega ning piirneb loodusobjektidega (kiviaed, oja, tee vms). Võta aeg ja mõtle läbi, kas tead täpselt oma maa piiri ja kas igas nurgas on säilinud piirimärk. Kui sinu maatükiga piirneb riigi- või vallatee, kas tead kui kaugel tee teljest on sinu maatüki piir.
 • Järgnevalt mõtle, millistest allikatest sinu teadmine piiri kohta pärineb. Kui olid koos maamõõtjaga (ametlikumas keelepruugis maakorraldustööde tegevuslitsentsi omav isik) looduses piiride kättenäitamise ja piirimärkide paigaldamise juures, võid piiri asukoha õigsuses olla kindel. Kui sinu teadmised aga pärinevad maatüki eelmiselt omanikult, võib info olla ebatäpne.   
 • Otsi järgnevalt üles materjalid, mis sul oma maatüki kohta on, isegi kui oled kindel, et tead oma maa piiri täpselt. Aastakümneid vanad materjalid piiride tuvastamise juures sind ei aita. Sind aitavad maamõõtja või kohaliku omavalitsuse koostatud piiriprotokoll ning selle juurde koostatud skeem. Loe tähelepanelikult piiriprotokollis olevat piirikirjeldust ja võrdle seda oma teadmistega looduses oleva piiri kohta. Kuni 1.07.2018 kehtima hakanud seadusemuudatusteni koostas maamõõtja lisaks piiriprotokollile katastriüksuse plaani. Täna maamõõtja plaani enam ei koosta ning skeem sinu katastriüksuse kuju ja piirimärkide paiknemise kohta on piiriprotokolliga ühes dokumendis.
 • Kontrolli oma piiri asukohta Maa-ameti geoportaalis ja erisuste ilmnemisel anna sellest Maa-ametile teada. Geoportaalis geoportaal.maaamet.ee sisesta aadressiotsingusse enda maatüki aadress või katastritunnus ja vajuta nupule „asukoht kaardil“.
 • Kui lisad vasakpoolses menüüs linnukese kastikese „katastrikaart“ ees, avaneb sulle kaardikiht, mis kannab endas kõige ajakohasemat seisu katastris registreeritud maatükkide st. katastriüksuste kohta.
 • Kui märkad kaardipildil erisusi sulle teadaolevast piirist looduses või sinu maatüki piiriprotokollis kirjeldatud piirist, anna sellest teada Maa-ametile (kataster@maaamet.ee, 675 0810).
 • Käi aeg-ajalt looduses piiritähiseid vaatamas. Võta kaasa oma pere ja tee korra aastas jalutuskäik oma maatüki ringpiiril. Kontrolli, et piirimärgid oleks alles. Võimalusel korrasta neid. Tihti on põllu või tee servas olevad piirimärgid kõveraks paindunud. Kui saad selle sirgeks nii, et selle asukoht ei muutu, siis tee seda. Sinu kõige atraktiivsemad piiritähised on risti või auguga piirikivid. Puhasta need samblast ja prahist, et neid oleks võimalik eristada tavalistest kividest. Hea, kui su metsas olevatel piirimärkidel oleks ümber kupits (väike mullast kuhjatist ümber piirimärgi, et piirimärk oleks kergemalt eristuv ümbritsevast loodusest).
 • Ära unusta õues olles Maa-ameti geoportaali ka oma telefonis avada. Geoportaali uus versioon on telefonisõbralik ning sul on võimalus kasutada katastrikaardil ka navigeerimise funktsiooni. Kui sinu maatüki piiride asukoht kaardil on täpne ja sinu pea kohal ei ole tihe mets, siis leiad selle abil hõlpsasti piirimärkide ligikaudse asukoha.
 • Enda paigaldatud piiritähis ei oma kaalu. Kui piiritähis on looduses hävinud või selle korrastamine ei ole võimalik, siis ei saa sa kuuri alt tuua raudtoru ja seda uueks piiritähiseks paigaldada. Piirimärgi taastamine on spetsialisti töö ja selle saab läbi viia maakorraldaja kutset ja maakorraldustööde tegevuslitsentsi omav isik. Miks? 1) Piiritähisel on oma kindel vorm ja etteantud suurused, mis on kirjeldatud katastriüksuse moodustamise korras. 2) Piiritähisel on täpsusnõuded, mida sa oma vahenditega kunagi ei saavuta. 3) Tavaliselt on piiritähis sinu piirinaabriga ühine ning tegutsedes ilma naabrit kaasamata, lood sa eeldused segaduseks ja lõpuks piiritüli tekkeks. 4) Ainult vastava eriala spetsialist saab anda oma tööle garantii.
 • Ole kättesaadav ja osale piiride kättenäitamisel. Kuigi maareform on sisuliselt lõppenud, toimuvad ka edaspidi maakorraldustoimingud. Maatükke liidetakse, jagatakse mitmeks ning muudetakse omavahelisi piire. On tõenäoline, et mõni selline toiming on kavas ka sinu naabruses oleva maatüki omanikul. Ükskõik kui väike on naaberüksuse maakorraldustoiming, kui see puudutab teie ühiseid piirimärke, siis pead olema ka sina looduses piiride kättenäitamisele kaasatud. Sinu kättesaadavust hõlbustab, kui sinu elukoht rahvastikuregistris on õige. Kui sind kutsutakse piiride kättenäitamise juurde, võta see aeg ja mine kohale. Kui seda kuidagi teha ei saa, võta maakorralduse läbiviijaga ühendust ja püüdke leida ühine võimalus loodusesse minna. Kui ka see pole võimalik, palu kohale minna oma sõbral või sugulasel, keda usaldad.
 • Kui sinu teadmata on piiriga seonduvas midagi muutunud, võta ühendust naabri, maamõõtja või Maa-ametiga. Kui Sinu maatüki piirile tekib uusi piirimärke või mõni vana piiritähis kaob ja asendub uuega ning sind pole sellest teavitatud, on põhjust naabriga ühendust võtta. Kui naaber ei soovi sinuga rääkida, pöördu julgelt Maa-ameti poole. Kui sulle tundub, et piiritähis on looduses oma asukohta muutnud, siis on sul kindlasti põhjust maamõõtja (ehk maakorraldaja kutset ja litsentsi omava isiku) poole pöörduda.
 • Võta piisavalt aega, et tutvuda ostetava maatüki piiride ja piiri tähistusega looduses. Iga kadunud piirimärk või selgusetu piirilõik on sulle kindlasti tulevane rahaline väljaminek. Halvemal juhul kaasneb sellega piiritüli naabriga, mille kahjusid on raske prognoosida.
 • Ära karda spetsialistidelt nõu küsida. Täna omavad paljud maamõõtjad suurt kogemuste pagasit ja on oma ala hinnatud spetsialistid.  Maakorraldaja kutseeksamil hinnatakse lisaks geodeesiaalastele teadmistele paljuski ka orienteerumist seadusandluses ja võimet lahendada keerulisi maakorralduslikke olukordi. Litsentsi omavate maamõõtjate kontaktid leiad siit: geoportaal.maaamet.ee/maamootjad