Keskkonnainvesteeringute Keskuses sai rahastusotsuse neli projekti, millega rajatakse kalapääsud vooluveekogudele Põltsamaa linna, Kunda tsemenditehase, Vaste-Roosa paisu ja Linnamäe elektrijaama juurde.

„Ehkki algselt laekus meile 12 taotlust, mille toetussoov ületas tublisti  vooru eelarvet, jäi hindamiste tulemusena järele neli taotlust,“ sõnas projektikoordinaator Ööle Jaanson. „Põhjused, miks ülejäänud projektid rahastuseta jäid, peituvad ennekõike kas keskkonnamõjude hindamise või riigiabiga seotud muredes ning plaanitavate tegevuste sobimatuses meetme eesmärgiga, milleks oli ennekõike kalapääsude rajamine.“

Üheks toetust saanud taotluseks on MTÜ Vastse-Roosa Külaseltsi projekt, mille raames rajatakse Vaste-Roosa vana vesiveski paisu juurde 140 meetri pikkune kalapääs. Vaidva jõel asuv Vastse-Roosa pais on ligikaudu 100 meetrit pikk ja koosneb maakivimüüritisega kindlustatud pinnaspaisust ja 13 meetri laiuse avaga liigveelaskmest. Rajatava kalapääsu näol on tegemist möödaviikpääsuga ehk väikese kaldega looduslähedase tehissängiga, mis juhib kalad kaarega paisust mööda.

Kalapääs ehk kalakäik on rajatis vooluveekogul, mis asub loodusliku või tehistõkke (tavaliselt paisu) juures, tagamaks kalade rände mööda vooluveekogu. Tavalisimaks kalapääsuks on kalatrepid. Eelnimetetud nelja projekti rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.