Taastuvenergia tootja Nelja Energia alustas ehitustöid Leedu võimsaima tuulepargi rajamiseks. Silute 60 MW tuulepark hakkab tootma elektrit ligikaudu 230 GWh aastas ning rahuldab umbes 2% Leedu aastasest elektrienergia vajadusest. Nelja Energia investeerib tuulepargi projekti 115 miljonit eurot ning park peaks valmima 2016. aasta teisel poolel.

„Hetkel on Nelja Energia investeeringud Leedus kokku 120 miljonit eurot, uue pargi ehitusega investeeringute maht kahekordistub,“ kommenteeris uudist AS Nelja Energia juhatuse esimees Martin Kruus. „Võrdluseks, et kui Eesti ettevõtete investeeringud on Leedus kokku ligikaudu ühe miljardi euro väärtuses, siis Nelja Energia osa moodustab sellest ligi veerandi,” lisas Kruus.

Täna töötavates Leedu tuuleparkides on kasutustegur keskmiselt 25%, kuid tänu kaasaegsele tehnoloogiale on uue tuulepargi kasutustegur rohkem kui 40%. Toodetud elektrienergia müüakse järgneva 12 aasta jooksul fikseeritud hinnaga 69,5 eurot/MWh. Odavama hinnaga toodab Leedus elektrienergiat vaid Kaunase hüdroelektrijaam.

„Rajatava tuulepargi kõrge kasutustegur ning toodetava elektrienergia madal hind muudab Leedu tuuleenergia veelgi konkurentsivõimelisemaks. Lisaks aitab uus tuulepark kaasa Leedu elektrienergia tootmisvõimsuse suurendamisele ning energiaimpordist sõltuvuse vähendamisele,“ ütles Leedus asuva Nelja Energia AS tütarettevõtte 4energia UAB direktor Tadas Navickas.

Tuulikupark hakkab koosnema 24 GE (General Electric) 2,5 MW tuulikust. Tuulikute kõrgus on 110 meetrit ning tuulikulabade diameeter 120 meetrit.

Nelja Energia on nii Leedu kui ka kogu Baltikumi suurim tuuleenergia tootja. Koos uue Silute projektiga omab Nelja Energia Leedus viit tuuleparki, mis on koguvõimsusega 139MW. Koos uue rajatava pargiga hakkab Nelja Energia tootma üle 430 GWh elektrienergiat aastas, mis katab 4% Leedu aastasest elektrienergia vajadusest.

Leedus on kokku 17 tuuleparki koguvõimsusega 282 MW. Leedu Tuuleenergia Assotsiatsiooni andmetel ületavad koguinvesteeringud tuuleparkidesse 500 miljonit eurot.