Homme, 26. märtsil, toimub Tallinna Ülikoolis tarbimishariduse teemaline konverents “Kes õpetaks noore targalt tarbima?”, kus moodsa ostlemise ja hariduse seostest räägivad teiste seas Aivar Riisalu, Monika Salu, Tiina Hiob jt.

Konverents on Eestis esimene noorte tarbijaharidust käsitlev üritus, millega soovitakse senisest teravamalt päevakorda tõsta küsimus, kes vastutab noore tarbija teadlikkuse eest. Konverentsi korraldaja, MTÜ Headest juhatuse liikme, Epp Adleri hinnangul on noorte tarbimisteema Eestis teenimatult kahe silma vahele jäetud: “Noored ostavad aina rohkem internetist, omavad pangakaarte ja mobiiltelefone, kuid teadmised oma õigustest ja kohustustest ning oma valikute mõjudest tarbimisaktiivsusega sama kiiresti ei kasva.” Adler lisab, et konverentsiga soovitakse luua arusaam, mis asi tarbijaharidus üldse on: “Tarbijaharidus ei ole ainult tarbijakaitse ehk kaebused. Rohkem peaks tähelepanu pöörama ka eetilisele tarbimisele.”

Homme Margit Kelleri poolt tutvustamisele tulev Tartu Ülikooli uuring kinnitab, et konsumerism on kõige tugevam just vanuserühmas 15-29. Moodsa tarbimise levikut noorte seas kinnitab ka eelmisel aastal Euroopa päeviku poolt õpilaste seas läbi viidud uuring, mille kohaselt kasutavad rohkem kui 50% Eesti noortest internetti ostmiseks, samas on enam kui veerandil neist probleeme kauba kätte saamisega.

Konverents loodabki tõstatada teema, kelle vastutada on tarbimisteadlikkus ja oskus teha õigeid otsuseid – on see siis noorte endi, lapsevanemate, kooli või hoopis ettevõtjate ülesanne? Epp Adleri sõnul on mujal maailmas tarbimisteemad integreeritud kooliprogrammi, kuid Eestis sõltub see senimaani õpetajate huvist valdkonna vastu. “Tegelikkuses saab tarbimisteemasid edukalt sisse viia kõikides õppeainetes, mitte pelgalt majandus- või ühiskonnaõpetusetunnis. Täna Eestis see paraku levinud ei ole,” lisab ta. Soome kogemust tarbimishariduses tuleb konverentsile tutvustama Soome Tarbijakaitseameti esindaja Taina Mäntyla.

Ettekandjate seas on lisaks õpetajatele ka teisi tarbimisvaldkonnas tegutsevaid huvilisi, näiteks riigikogu liige Aivar Riisalu, ettevõtja ja Eduka Elukorralduse Edendajate Ühendus MTÜ esindaja Monika Salu, Hanna Turetski Eesti Tarbijakaitseametist ja Tiina Hiob Tallinna Ülikoolist. Konverents toob sisse ka eetilise tarbimise temaatika ehk kas ja kui palju peaks tarbija mõtlema oma valikute mõjule keskkonnale ja ühiskonnale. Maailmaharidust tutvustavad *Johanna Helin *ja *Riina Kuusik* läbi õiglase kaubanduse näidete.

Konverentsi programm ja tutvustus: www.headest.ee/konverents

Kellele üritus tundub huvitavana, kuid ei ole veel registreerunud, siis tulge ikka kohale!

Konverentsi korraldab MTÜ Headest, üritust rahastab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.