Keskkonnaministeerium  kuulutab välja kandidaatide esitamise Eerik Kumari nimelisele looduskaitsepreemiale ja Eesti looduskaitsemärgile.

Eerik Kumari nimeline looduskaitsepreemia määratakse pikaajalise väljapaistva tegevuse eest looduse uurimisel, looduskaitse korraldamisel, looduskaitseteadmiste levitamisel ning säästva looduskasutuse põhimõtete propageerimisel. Preemia on 5000 eurot. Koos preemiaga antakse laureaadile üle looduskaitse kuldmärk.

Eesti looduskaitsemärgiga tõstetakse esile teeneid looduse uurimisel, loodusteadmiste levitamisel, looduskaitse edendamisel, arendamisel ja tutvustamisel nii üleriigilisel kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Ettepanekud, mis sisaldavad vabas vormis ülevaadet nominendi looduskaitsetegevusest, palume saata hiljemalt 13. aprilliks aadressil: Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakond, Narva mnt 7a, 15172 Tallinn või keskkonnaministeerium@envir.ee.