Ka sellel pühapäeval saab kaasa elada Piia Kokka luulerännakutele

Kohtumine

Täna olen ma
rabajärv-
sügavsinine oaas
kesk küüvitsaõite
roosakat lumma,
jändrikud männid 
kummardavad
mu üle,
piiludes edevalt 
oma peegelplti
kevadvärskes
vees.
Võtan avalisüli vastu
esimesed
kaldarajalt pudenenud 
suplejad,
saadan nad päranisilmil 
ja puhtana
enesele otsa vaatama,
üleni lamama 
ses hetkes,
kus tunnen
nende soojades 
kaldarohustes selgades
lapsemeelset
rõõmu...


Loe eelnevaid pühapäevamõtisklusi siit.