Jaanuaris läbi viidud uuringust selgus, et Venemaa väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete töötajad mõtlevad tööst ka vabal ajal, samas Saksa töötajad usaldavad otsuste langetamisel pliiatsit, paberit ja prinditud materjale.

Värske HP tellimusel tehtud uuring näitab, et enam kui veerandis Euroopa väikestest ja keskmise suurusega ettevõtetest valmistatakse olulisi otsuseid ette alati või tavaliselt väljaspool harilikku tööaega või nädalavahetustel, ja et 36%-ga on ses osas esikohal Venemaa ettevõtted.

Uuringu tulemustest selgub ka, et 19% Venemaa väike ja keskmise suurusega ettevõtete töötajatest valmistab võtmeotsuseid ette puhkuse ajal. Euroopa keskmine näitaja on 12%, Venemaale järgneb Hispaania, kus puhkuse ajal mõtleb töömõtteid 16% töötajatest. Skaala teises otsas on vastavalt 8 ja 9%-ga Prantsusmaa ja Saksamaa.

Ühendkuningriigis, Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias, Hispaanias, Hollandis ja Venemaal korraldatud uuring heidab valgust otsustamise protsessile ja stiilile väikese ja keskmise suurusega ettevõtetes, pöörates erilist tähelepanu protsessi kaasatud töövahenditele ja kasutatavatele taktikatele.

Üldiselt on pliiats, paber ja prinditud materjalid endiselt otsustamisprotsessis elutähtsad abilised, sest 77% kogu Euroopa väike ja keskmise suurusega ettevõtetest kasutab võtmeotsuste ettevalmistamisel neid vahendeid. Võrdluseks: 78% kasutab personaal- või sülearvuteid, 51% kalkulaatoreid ja 19% mobiilseid seadmeid, nt pihuarvutit või nutitelefoni.

Riikidest on pliiatsi, paberi ja prinditud materjalide kasutamises esikohal Saksamaa – sealseist küsitletuist kasutab otsuste langetamise juures neid vahendeid 91%. Skaala teises otsas asub Holland, kus kõigest 57% töötajaist kasutab oluliste äriliste otsuste langetamisel pliiatsit, paberit ja prinditud materjale.

Uuring näitab sedagi, et kui Venemaa väike ja keskmise suurusega ettevõtete töötajad kulutavad oluliste otsuste üle mõtlemiseks kõige rohkem nädalavahetuse- ja puhkuseaega, siis Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi töötajad kaaluvad olulisi otsuseid väljaspool tööaega kõige vähem.

HP Baltikumi Pildinduse- ja printimise grupi tootejuht Lauris Šimelevičius kirjeldas uuringu tulemusi kui väärtuslikku teavet väikese ja keskmise suurusega ettevõtete töömeetoditest kogu vaadeldavas regioonis.

„Uuringu tulemused osutavad selgelt, kui erinevad on otsustamisprotsessid eri riikides,“ tõdes Lauris Šimelevičius.

„Vaatamata digitaalset sisu pakkuvate seadmete suurele valikule ja mõjujõule ei ole paberivaba kontori ajastu veel kätte jõudnud! Vähemalt otsuste langetamise juures on pliiats, paber ja prinditud materjalid endiselt möödapääsmatud,“ lisas ta.

Allikas: www.mees.eu