1. juulist jõustub keskkonnaministri määrus, mis suurendab pandipakendi eest makstavat tagatisraha kolmandiku võrra ehk praeguselt kolmelt eurosendilt neljale ning suuremate pakendite puhul kuuelt eurosendilt kaheksale eurosendile, teatas Keskkonnaministeerium.

Määruse jõustumisel hakkab kuni pooleliitrine ühekorra plastpakend (tähistatud A-tähega) maksma neli eurosenti; ühekorra klaaspakend (D-täht), metallpakend (C-täht) ja plastpakend (B-täht), mille maht on suurem kui 0,5 liitrit ning korduskasutuse klaaspakend ja plastpakend (D-täht) kaheksa senti.

Senine pandipakendite tagatisraha suurus (pant) on kehtinud kuus aastat ehk alates pandipakendisüsteemi asutamisest 2005. aastal. Selle ajaga on aga suurenenud taaskasutuse sihtarv 60%-ni ja aktsiisivabastust tagav taaskasutuse määr 75%-ni. Selleks, et tarbijad tooksid võimalikult palju joogipakendeid tagasi, tegi pakendite kogumise ja taaskasutuse korraldamisega tegelev taaskasutusorganisatsioon OÜ Eesti Pandipakend Keskkonnaministeeriumile ettepaneku pandi suurendamiseks kolmelt eurosendilt neljale ja kuuelt eurosendilt kaheksale eurosendile.

Võrdluseks – meie lähinaabril Soomel on metallist joogipakendi tagatisraha määr 15 eurosenti, plastist joogipakendi tagatisraha vastavalt suurusele 10–40 senti ning klaasist joogipakendil vastavalt suurusele 10 või 40 senti.

Tagatisraha määra suurenemine ei too kaasa hinnatõusu, kuna tarbija saab selle täies ulatuses tagasi, kui ta pakendi tagastab. Juhul, kui tal on kogunenud varasema hinnaga pandipakendeid, saab ta ka nende eest alates 1. juulist raha tagasi uue määra järgi.


Vaata lisaks keskkonnaministri määrust “Pakendi tagatisraha suurus”.