Statistikaamet testib juuni esimestel päevadel tehnilist valmisolekut viia rahvaloenduse veebiküsitlus läbi uues rakenduses. Peamine eesmärk on kontrollida, kas ja kuidas toimub andmete liikumine. Testküsitluses osalevad statistikaameti töötajad ja projektiga seotud majavälised partnerid.

Statistikaamet alustas eelmise aasta lõpus koostöös tarkvaraettevõttega Helmes kaasaegse andmete kogumise infosüsteemi loomist. Tööde esimeses etapis arendati rakendus, mida saab kasutada veebis küsitlusele vastamiseks ning nüüd soovitakse seda testida. Uus rakendus muudab andmete esitamise senisest lihtsamaks ja mugavamaks.

Statistikaameti rahva ja eluruumide loenduse projektijuhi Liina Osila sõnul soovitakse uut rakendust kasutada inimestelt andmete kogumiseks juba aasta lõpus algaval rahva ja eluruumide loendusel.

„Oleme jõudnud etappi, kus rahvaloenduse valikuuringu küsimustik on kinnitatud ning saame seda nüüd uues rakenduses testima hakata,“ ütles Osila.

Esimese suurema testimise käigus pannakse keskkond töötajate poolt proovile ning vaadatakse muu hulgas, kuidas reageerib uus rakendus ilmselgetele vigadele.

„Eesmärk on proovida vastamisel erinevaid seadmeid ja veebilehitsejaid. Lisaks jälgime näiteks seda, kuidas toimub keskkonda sisenemine, seal navigeerimine, abiinfo ja veateadete tugi ning küsimustikust väljumine,“ lisas Osila.

Uue rakenduse eesmärk on muuta andmete kogumine kiiremaks ning parandada nende kvaliteeti. Lisaks peaks suurenema õigeaegselt laekunud andmete osakaal ja vähenema nende avaldamiseks tehtavatele töödele kuluv aeg. Oluline on saavutada ka andmete reaalajas liikumise võimekus erinevate süsteemide ja kogumisrakenduse vahel. Uue rakenduse kaudu hakkavad tulevikus andmeid esitama nii eraisikud kui ka ettevõtted.

Lisainfot loenduse kohta leiab siit.