Paljudele eurooplastele on loomulik osta keskkonnasõbralik pesumasin või külmkapp. Alates 2012. aastast saab osta energiat säästvaid auto- ja veoautokumme. Belgiast valitud euroopa Parlamendi liikme Ivo Belet' koostatud raport ütleb, et selle mõju oleks sama, mis ELi teedelt kuni 1,3 miljoni sõiduauto kõrvaldamine.

Arvestades, et maanteetransport tekitab peaaegu 25% kasvuhoone heitgaasidest, on sõidukite energiakulu ja süsinikdioksiidi heite vähendamine ELi jaoks suur probleem. Rehvid mõjutavad sõidukite kütuse kogukulu 20–30% ulatuses, võimaldades vähendada maanteetranspordi kütusekulu ning heidet.
 
Parlamendi tööstuse komisjon teeb ettepaneku kehtestada ELis rehvide märgistamissüsteem, mis kindlustab, et standardteave esitatakse kütusesäästlikkuse, märghaardumise ja välise veeremismüra kohta. See võimaldab tarbijatel ja lõppkasutajatel teha rehvide ostmisel teadliku valiku.
 
Seega peaks alates 2012. aastast olema kõigile sõiduautode, väike- ja raskeveokite rehvidele lisatud kergesti ja üleüldiselt arusaadavad piktogrammid, millel tuuakse ära rehvide näitajad.
 
Sõiduautode puhul on kütusekulu erinevus parimate ja kõige halvemate kütusesäästlikkuse näitajatega rehvide vahel praegu kuni 10%. Kogumõju ELi tasemel oleks muljet avaldav: võimalik sääst on 0,56–1,51 miljonit tonni naftaekvivalenti aastas, mis oleks sama nagu ELi teedelt 0,5–1,3 miljoni sõiduauto kõrvaldamisel.
 
Raportöör Ivo Beleti sõnul oleks rehvide märgistamine "lihtne tööriist", mis tooks kasu nii keskkonnale kui ka tarbijale.

Allikas: http://www.europarl.europa.eu/