Esmaspäevast, 16.-20. veebruarini toimub Nairobis ÜRO Keskkonnaprogrammi (UNEP) nõukogu istung ja ülemaailmne keskkonnaministrite foorum, mille põhiteemana arutatakse üleilmastumise ja keskkonnaga seotud probleeme ning rahvusvahelise keskkonnakorralduse reformimist.

Kohtumisel arutlevad keskkonnaministrid, kuidas ülemaailmse majanduslanguse ja toiduainete, energia, keskkonna ning vaesuse probleemidega toime tulla. Maailm vajab kiireid muutusi, mis võtaksid arvesse nii säästva arengu põhimõtteid kui ka keskkonda.

„Eesti toetab seisukohta, et „roheline majanduskasv“ loob eeldused kriisist edukaks väljumiseks,“ ütles keskkonnaminister Jaanus Tamkivi. „Selleks tuleb liikuda madala süsiniku- ja ressursisisaldusega majanduse suunas, toetades rohelisi investeeringuid kogu maailmas. Samuti on vaja edendada säästvat tootmist ja tarbimist ning taastuvate energiaallikate kasutuselevõttu,“ märkis ta. Ministri sõnul on just Euroopa Liidu kliima- ja energiapakett oluliseks sammuks nende eesmärkide elluviimisel.

ÜRO Keskkonnaprogrammi nõukogu istungil on kavas käsitleda ka elavhõbeda, plii ja kaadmiumi kasutamisega seotud keskkonnariske ning kemikaalide juhtimise strateegia küsimusi. Eesmärgiks on alustada läbirääkimist, et luua rahvusvaheline kokkulepe elavhõbeda elutsükli kontrollimiseks.

Lisaks kemikaalidega seotud küsimustele arutatakse UNEP-i istungil ülevaadet maailma keskkonnaseisundist, otsitakse võimalusi rahvusvahelise õiguse edendamiseks keskkonnakaitse vallas ja arutatakse Bali tegevuskava arengumaade abistamiseks.

Eestit esindavad Nairobis keskkonnaminister Jaanus Tamkivi ja Keskkonnaministeeriumi rahvusvahelise koostöö osakonna juhataja Andres Kratovitš.