Erakond Eestimaa Rohelised avaldab nördimust valitsuse ja Riigikogu otsuste pärast, mille tulemusena pääseb Euroopa keskkonda kahjustama veel üks geneetiliselt muundatud organism (GMO). Eesti hääletas Euroopa Komisjonis GMO-saaste leviku poolt, vastandades ennast nii Euroopa Parlamendi enamuse kui ka Komisjoni enamusega, kes GMOd ei toetanud. Lisaks on see vastuolus Eesti valijate tahte ning toidujulgeolekuga

Tegemist on rahvusvahelise suurkorporatsiooni maisisordiga Pioneer 1507, mis toodab putukaid (mitte ainult kahjureid!) tapvat mürki.  Organismidel, mis on inimeste poolt muundatud putukatapjateks, ei ole kohta meie looduses. Meil on niigi probleeme taimi tolmeldavate putukate arvu vähenemisega üle kogu Euroopa.

Lisaks üheksateistkümnele GMO vastu hääletanud Euroopa riigile, Euroopa Parlamendile ja muidugi Euroopa Rohelistele on otsust tauninud ka keskkonnakaitse organisatsioonid nagu Greenpeace jt.

Erakond Eestimaa Rohelised esimees Aleksander Laane: " Eestimaa tulevik peitub puhatas looduses, Euroopas hinnatud mahetoodangus, liigirikkuses ja tervist soosivas elukeskkonnas. GMO on oht meid ümbritsevale loodusele ja seekaudu ka meile endile. Me nõuame GMO maisi seemnete sissetoomise ja kasvatamise keelustamist Eestis. "

Selle maisi terad Eestis ei valmi. Pole ühtegi argumenti, miks Eesti peaks aktiivselt tegutsema ja hea seisma geneetiliselt muundatud maisi eest, vastandudes kogu Euroopa avalikule arvamusele ja ohustades oma julgeolekut ning jätkusuutlikust. GMO-seemned toovad endaga kaasa rahvusvaheliste firmade diktaadi, mis tähendab nii ogarat väetamis- ja mürkidega pritsimise sundi just nende määrtaud toodetega kui seemne-diktaati.

Erakonna aseesimees Olev-Andres Tinn lisas: "Taaskord näitas Eesti riik ennast kui rahvusvahelise kontserni marionett. Väärtuspõhine poliitika jääb sellise valitsemiskultuuri juures unistuseks."