Erakond Eestimaa Roheliste nimekirjades on 2021. aasta kohalikel valimistel võimalik kandideerida pea kõigis Eesti omavalitsustes.

Kaspar Kurve, Roheliste esimehe sõnul kutsuvad nad kõiki mõttekaaslasi seisma ühiselt rohelise ilmavaate eest ja kandideerima kohalikel omavalitsuste valimistel Roheliste nimekirjas.

“See on hea võimalus kohalikele kogukondadele oma kodukoha kaitsmiseks liigse metsaraie, kaevanduste ja muude keskkonda kahjustavate tegevuste eest. Seda kord nelja aasta tagant avanevat võimalust tuleks kasutada eeskätt selleks, et ei juhtuks see, mis on juba teoks saanud näiteks Haapsalus ja Viljandis, kus linnaplaneerimisel ei arvestata kliimamuutusest tulenevate mõjudega“ ütles Kaspar Kurve.

Roheliste toetus tõuseb -  Viimane Turu-Uuringute küsitlus näitab Eestimaa Roheliste toetuseks Tallinnas 5% ja Lõuna-Eestis 4%, Kesk-Eestis lausa 10% toetust.

„Järjest enam inimesi mõistavad, et kliimakriisi pidurdamiseks on vaja reaalseid tegusid, kuid senised võimuparteid ignoreerivad teadlaste hoiatusi jätkates keskkonnavaenulike otsuste tegemist. Meie pakume seevastu lahendusi jätkusuutlikuks majandamiseks ja tervisliku elukeskkonna säilitamiseks selliselt et inimeste sissetulekud ei kahaneks,“ ütles esinaine Züleyxa Izmailova.

Valmistel osalemisest huvitatud saavad ennast kandidaadiks registreerida siin.

Lisainfo:

Rohelised on ainus erakond Eestis, mille põhieesmärk on jätkusuutliku eluviisi ja majandamise edendamine. Rohelised seisavad selle eest, et Eestist saaks riik, mille edukust ei mõõdeta SKP protsentides, vaid inimeste tervises ja õnnetundes.