5. novembril toimub Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses (ITK) järjekordne seirefoorum, mille eesmärk on tutvustada riikliku keskkonnaseire programmi arenguid ja tulemusi. Foorum keskendub igal aastal ühele kindlale teemale ja seekord on ettekanded pühendatud õhuseirele. 

Foorumil antakse ülevaade õhuseire olemusest, tutvustatakse seiretulemuste interpreteerimist, õhusaaste modelleerimist, rahvusvahelist koostööd õhusaasteainete leviku piiramises, aga ka muid õhukvaliteeti mõjutavaid ja iseloomustavaid näitajaid. Ettekannetega esinevad Tartu Observatooriumi, Tartu  Ülikooli, Eesti Maaülikooli, Eesti Keskkonnauuringute Keskuse, Keskkonnaministeeriumi ja ITK esindajad.

Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus täidab koostöös Keskkonnaministeeriumiga riikliku keskkonnaseire koordinatsiooniga seotud ülesandeid, mille hulgas on ka avalikkuse teavitamine keskkonnaseire sisust ja tulemustest. Iga-aastane avalikkusele suunatud seirefoorum pakubki ühe võimaluse tutvuda mõne keskkonnaseire seisukohalt olulise valdkonnaga. Seirefoorumile on oodatud kõik, kel Eesti keskkonnaseisundi ja õhuseire vastu põhjalikum huvi.

Registreerimine üritusele toimub 31. oktoobrini aadressil: http://www.keskkonnainfo.ee/ või e-posti teel: info@ic.envir.ee

Ürituse päevakava leiate:
http://www.keskkonnainfo.ee