Skanska EMV ja WinwinD Oy vahel sõlmitud lepingu kohaselt ehitab Skanska EMV järgmise aasta jooksul Eestisse 11 uut betoontorni WinwinD tuulegeneraatorite jaoks, millest kaheksa rajatakse Aserisse ja kolm Vanakülasse.

Skanska EMV juhatuse esimees Olle Horm peab üheteistkümne tuulegeneraatori betoontorni ehitamist ülimalt põnevaks projektiks. "Ühelt poolt on tuulegeneraatorid hea ja lihtne võimalus loodustsäästva energia saamiseks, kuid teisalt on tegu äärmiselt kvaliteetset insenertehnilist lahendust nõudvate betoonehitistega. Hea on teada, et ehitajana saame oma teadmiste ja oskustega natuke maailma keskkonnapilti paremaks muuta," selgitas Horm.

36,5 meetri kõrguste tuulegeneraatori betoontornide ja nende vundamentide ehitustöödega Vanakülas ja Aseris alustatakse sel kuul ning tööd plaanitakse lõpetada 30. septembril 2009.

WinwinD Oy toodab 1- ja 3-megavatiseid aeglase kiiruse tehnoloogial põhinevaid tuuleturbiine. Ettevõte on rajanud erinevaid tuuleparke Soomes, Rootsis, Portugalis, Prantsusmaal ja Tšehhis. Eestis on WinwinD generaatoreid veel Viru-Nigulas, Aulepas ja Rõustes. Madal pöörlemissagedus koos sobiliku dimensioneerimisega tagab WinwinD generaatorite töökindluse ja pika eluea. WinwinD Oy peakontor asub Soome pealinnas Helsinkis ning koostetehased Soomes ja Indias.

Skanska EMV AS on Skanska Oy tütarfirma, mis vastutab Skanska kontserni äritegevuse eest Eestis. Aastast 2000 Skanska kontserni kuuluv Skanska EMV AS on üks Eesti suurematest ehitusfirmadest, mille käive 2007. aastal oli 1,85 miljardit krooni. Ettevõttes töötab ligi 400 inimest.