Environmental Graffiti, üks maailma suurematest keskkonnaalastest veebilehtedest (www.environmentalgraffiti.com), valis Sony Europe'i 2009. aasta kõige rohelisemaks ettevõtteks firma jätkuva pühendumise eest keskkonnasõbralikele projektidele ja algatustele.

„Otsisime ettevõtteid, kes suutsid eelmise aasta jooksul tõestada, et keskkonnasõbralikkus ja kasumlikkus võivad käia käsikäes,“ lausus Environmental Graffiti toimetaja Chris Ingham-Brooke. „Sony juures avaldas meile muljet nende katkematu tegevus kogu aasta vältel, mis näitas, et nad kasutavad oma tehnoloogiat keskkonnaprobleemide lahendamiseks uuenduslikul moel.“

Sony Europe'it kiideti eriti tema loominguliste roheliste ettevõtmiste eest 2009. aastal, kuhu mahtus näiteks Forest Guard algatus, millesse kaasatud Sony insenerid töötasid koos lastega, et arendada nende ideid metsapõlengute ärahoidmiseks. Metsapõlengud ei põhjusta suurt kahju mitte ainult inimesele, vaid ka keskkonnale; nende tekitatav süsihappegaasikogus võrdub mitme miljoni sõiduauto saastega aastas.

Partnerlus Prince's Rainforest Projectiga aitas suurendada teadlikkust troopiliste metsade hävitamisest. Sony Europe pidas ka loengusarja jätkusuutlikkuse teemal koos Euroopa majanduskõrgkooliga ESCP-EAP, et väidelda äri ja tehnoloogia rolli üle kliimaküsimuste lahendamises.

„Oleme rõõmsad selle tunnustuse üle Environmental Graffitilt, mis on lugupeetud keskkonnaalane veebileht,“ ütles Sony Europe'i tegevjuht keskkonnasuhtluse valdkonnas Emily Young. „Jätkame oma tööd 2010. aastal, et juhtida haaravaid keskkonnaalaseid arengukavasid, mis kasutavad meie tehnoloogiat kliimamuutuste mõju leevendamiseks.“