Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aasta raames kuulutas Sotsiaalministeerium välja väikeprojektikonkursi kodanikeühendustele, mille käigus toetatakse projekte 20 000-50 000 krooniga. Projektide esitamise tähtaeg on 19. aprill 2010.

Projektikonkursi eesmärk on edendada kodanikeühenduste, kohalike omavalitsuste ja teiste organisatsioonide koostööd. Samuti, tekitada ühiskonnas nähtavat diskussiooni vaesuse ja tõrjutuse vastu võitlemise, inimeste aktiveerimise, sotsiaalse kaasatuse edendamise, vastutuse ja õiguste üle.

Kandideerima oodatakse projekte, mille eesmärk on leida lahendusi vaesusesse sattumise ennetamiseks ja vaesuses elavate inimeste aitamiseks, luua ja arendada koostöövõrgustikke ning õppida üksteise kogemustest.

Täiendavad materjalid projektikonkursil osalemiseks:

2010. aasta on Euroopa Liidus kuulutatud vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise aastaks. Vaesuse ja tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aasta eesmärk on tõsta teadlikkust sotsiaalsest tõrjutusest ja edendada aktiivset kaasatust.