Tervise Arengu Instituudi eestvedamisel toimunud võistluses "Suitsuprii klass 2010/2011" osales Tartu linnast 11 kooli 794 õpilasega 36 klassist. Edukalt ehk suitsupriilt pidas kogu võistluse perioodi vastu 663 õpilast.

Võistlust Tartus koordineerinud tervishoiuosakonna juhataja Sirje Kree sõnul otsustati sarnaselt varasemate aastatega loosida edukalt lõpetanud klasside vahel kolm rahalist preemiat väärtuses 70 eurot. "Seda raha saavad klassid kasutada tervist edendava tegevuse, näiteks matka või ekskursiooni korraldamiseks," ütles Sirje Kree.

Tartu linna klasside hulgast võitsid 70-eurose preemia Tartu Tamme Gümnaasiumi 5.b klass, Tartu Kommertsgümnaasiumi 6.b klass ja Tartu Tamme Gümnaasiumi 4.b klass.

"Võrreldes eelmise aastaga oli osalejaid vähem, kuid edukalt suitsupriilt lõpetanute osakaal suurem," ütles Kree. Kampaania eesmärk on tõsta noorte terviseteadlikkust suitsetamise kahjulikkusest ning selle jooksul toimuvad koolides väga erinevad teemat käsitlevad tegevused: plakativõistlused, loengud, sportlikud ettevõtmised.

Üheksandat korda toimunud üleriigiline võistlus "Suitsuprii klass 2010/2011" kestis 11. oktoobrist 2010 kuni 11. aprillini 2011.

Eelmisel võistlusel "Suitsuprii klass 2009/2010" osales Tartu linnast 11 kooli kokku 50 klassi ja 1193 õpilasega ning edukalt lõpuni pidas vastu 31 klassi kokku 676 õpilasega.