Šotimaa suurim hüdroenergia tootja Scottish Hydro teatas, et ei raja uusi hüdrojaamu, kuna hüdroenergiale mõeldud toetusi on vähendatud.

Šotimaa suurim hüdroenergia tootja Scottish Hydro, mis tegutseb ka nime alla SSE, plaanib rajada mitmed uusi hüdrojaamu, kuid Suurbritannia valitsuse viimased sammud on teinud tootjad ettevaatlikuks, kirjutas BBC.

Nimelt on Suurbritannia praegune valitsus üle vaatamas toetusi taastuvenergiaallikatest pärinevale energiale, mis võib aga kahjustada biomassijaamade ja tuuleparkide arengut. Suurbritannia valitsuse teatel kavandatakse toetusi vähendada isegi kuni 30 protsendi võrra.

Ka hüdroenergiat tootev RWE/nPower teatas, et valitsuse uued toetusmäärad pole piisavad ja neil on väga suur mõju tulevaste hüdrojaamade arengule, mille võimsus on enam kui 5 MW.

Kärped ei puuduta ainult toetusi hüdroenergia arendajatele, ka tuuleenergia mõeldud riigipoolseid subsiidiume vähendas valitsus 10 protsendi võrra.

Suurbritannia Energia ja Kliimamuutuste agentuur teataski kolmapäeval tuuleparkidele mõeldud toetuse kärbetest, mis olid küll väiksemad kui arendajad algselt kartsid, kuid agentuuri teatel võetakse kärpemeetmed peagi uuesti vaatluse alla.

Samas puudutab agentuuri avaldus vaid Šotimaa lõunaosas tegutsevaid energiatootjad, mistõttu eksperdid kardavaski, et Šotimaa valitsuse vähene paindlikus toetuste määramisel suurendab ebaproportsionaalselt tarbijate elektriarveid.

Šotimaa taastuvenergiatootjaid esindav organisatsioon Scottish Renewables hoiataski, et toetust kärpimine toob endaga kaasa tagasilöögi investeeringutes taastuvenergeetika vallas.

Samas rõhutas SSE, et uus toetusskeem ei mõjuta käigusolevaid ega ka ehitatavaid hüdrojaamade arengut.

"Siiski tähendab see seda, et SSE ei kavatse tulevikus investeerida uutesse hüdrojaamadesse ja samuti märkimisväärselt vähenenud meie huvi toota kivisöele mõeldud elektrijaamades biomassist elektrit,“ teatas firma.