20. mail toimuv rahvusvaheline õuesõppepäev “Empty classroom day” on jõudnud tänavu esmakordselt Eestisse. Õuesõppepäeva puhul plaanib 150 kooli üle riigi õppetöö kas tervenisti või osaliselt õue suunata. 

Päeva jooksul koolihoovides ja parkides kasutust leidvaid ideid ja metoodikaid ning õpetajate ja õpilaste kogemusi koondav veebikeskkond jääb õpetajaid toetama ka tavalistel koolipäevadel, andes panuse õuesõppe normaliseerimiseks koroonatingimustes.

Kuigi sajad teadusuuringud on näidanud õuesõppe positiivset mõju laste õppimis- ja keskendumisvõimele, akadeemilistele saavutustele, suhtlusoskustele, vaimsele ja füüsilisele tervisele ning üldisele heaolule, pole õppetöö õues läbiviimine kuulunud tavapärase hariduselu juurde. Koroonakriisis on aga kitsastest, sageli puuduliku ventilatsiooniga koolimajadest saanud potentsiaalsed viiruskolded. Sel nädalal taastus kontaktõpe kõigis kooliastmetes ning tõi taaskord kaasa ka õhutamis- ja distantsiküsimused.

Uudses olukorras on paljud koolid ja koolipidajad, kuid ka haridus- ja teadusministeerium näinud igapäevases õuesõppes head ja kulutõhusat võimalust õppetöö ohutuks läbiviimiseks. Õpetajate jaoks on igapäevane õuesõpe aga väljakutseks ja nad näevad vajadust nii metoodilise toe järele.

„Rahvusvaheline õuesõppepäev sattus Eestis just õigele ajale,“ selgitas Gerttu Vaher, kes on Liikuma Kutsuva Kooli koolitaja ja õuesõppepäeva eestvedaja. „Päeva jooksul saavad koolid ja õpetajad jagada nii metoodikaid, nippe kui kogemusi, mis aitab ka õueõppega vähem kokku puutunud pedagoogidel teha esimesi katsetusi ning uue olukorraga paremini toime tulla.“

Vähem oluline pole ka üheaegsest tegutsemisest saadav emotsionaalne tugi: „Võimas on tunda, et samal ajal kui mina ja minu õpilased õues õpivad, tegutsevad mujal Eesti kohtades teised õpetajad ja õpilased,“ selgitas Vaher, kes töötab ka ise klassiõpetajana.

Õuesõppepäevast osavõtust on teatanud 150 kooli ning päeva jooksul katsetatud nippe, metoodikaid ja kogemusi jagatakse ühises veebikeskkonnas teiste koolidega, andes sedasi panuse kõigile kättesaadava õuesõppemetoodika laiendamiseks ning õuesõppe muutmiseks Eesti koolielu tavapäraseks osaks.