Infopäeva eesmärgiks on tutvustada organisatsioonidele erinevaid võimalusi ja praktikaid tervisedenduseks töökohal ja kogukonnas. Infopäeval viiakse kokku ühelt poolt organisatsioonide personalitöötajad ja tervisedendajad ning teiselt poolt tervisedendusteenuste pakkujad, (kelleks on terviseteenuseid või tervislikke praktikaid pakkuvad organisatsioonid, koolid, ettevõtted ja kodanikualgatused).

  • Toit ja aiandus
  • 24. märts 2016
  • Köögivilju pildistas Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

“On hea meel näha nii suurt huvi töökohapõhise tervisedenduse ja koostööpartnerite otsimise osas - osalejaid on üritusel enam kui 150”, sõnas projektjuht Elo Tuppits. “Loodame, et üritusest saavad inspiratsiooni kõik osalejad ning ka kodanikualgatusel põhinevad tervisedendajad on tulevikus julgemad pakkumaks end ettevõtetele partneriteks. Pikemas perspektiivis on esmaseks kasusaajaks just nimelt tavalised tööl käivad inimesed, kes ehk muidu igapäevaselt oma tervisele suurt mõtelda ei jõua või ei taha.”

“Usume, et igal inimesel on võimalik oma tervisekäitumist paremaks muuta. Kuna enamus meist veedab 8 või enamgi tundi päevast töökohal, on loogiline, et töökohal on eriti suur mõju inimeste tervisele. Tahamegi selle üritusega inspireerida ettevõtteid ja organisatsioone töötajate tervisele rohkem tähelepanu pöörama, jõustama inimesi rohkem oma tervise eest hoolitsemisel ja muidugi tegema koostööd erinevate tervisedendusorganisatsioondega”, ütles projekti algataja Kaia-Kaire Hunt.

Päev koosneb kahest osast - hommikupoole toimuvad teemat käsitlevad ettekanded, heade praktikate tutvustused ja paneeldiskussioon, pealelõuna on töötubade päralt. Töötubades saab oma silmaga näha ja soovi korral ise järgi proovida erinevaid praktikaid, harjutusi jne, mille hulgast saab noppida ideid enda organisatsiooni tervisepäevadeks, tervisedenduslikeks projektideks, pikemateks tegevusplaanideks. Paneeldiskussioonis püütakse leida vastuseid, kas töökoht üldse peaks tervisedendusele mõtlema ning kuidas saaks ta sellesse panustada.

Praktiliste ettekannetega oma kogemustest töökohapõhise tervisedenduse korraldamisel ja koostööst kogukonnaga esinevad Pirjo Falten Omnivast, Evelin Org Ensto Ensek ASist, projekti raames läbiviidud küsitlusi tervisedenduse tegevustest ja organisatsioonide probleemidest ning vajadustest seoses töökohapõhise tervisedendusega tutvustavad Karin Kuimet (Ettevõtluskõrgkool Mainor) ja Elo Tuppits (MTÜ Terve Maailm) ning töökohapõhise tervisedenduse tõendatud kasudest räägib Külli Luuk Tervise Arengu Instituudist. 

Infopäev toimub tervisedendusvõrgustiku loomise projekti “Hea tervise eest!” raames ja viiakse ellu tänu Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) toele.