Kuigi veel tänapäevalgi püsib tootmistehaste kuvand paljude eelarvamustes kui keskkonnale kahju tootvatest üksustest, on mitmed tööstused astunud keskkonnasäästliku maailmavaate ja tehnoloogia arenguga ühte sammu ning kujundavad oma tehaste tööd loodussõbralikult. Üheks rohetehnoloogia lipulaevaks Eestis on Soome päritolu pereettevõte Ensto Ensek.

Tööstusjäätmed.
Tööstusjäätmed.

Ensto Enseki keskkonnaspetsialisti Tiiu Paaveli sõnul on ettevõte oma tootmistegevuses juurutanud mitmeid algatusi, mille eesmärgiks nii keskkonna- kui energiasääst  ja tootmisjäägid teenivad kahju asemel kasu.

"Tehnoloogilised lahendused on abiks tootmisjääkide vähendamisel, kuid teatud praagiprotsent siiski jääb, selle aga töötleme ümber ja suuname taaskasutusse. Samuti transpordime oma tooteid taaskasutatavates pakendites ja suur osa meie komponentidest jõuab tehastesse korduvkasutatavates ringluspakendites. Lisaks kasutame erinevaid automatiseeritud süsteeme, et vähendada energiakulu," tõi Paavel välja vaid mõned Ensto tegevused keskkonna- ja energiasäästu seisukohast. "Meie jäätmeid ei ladestata prügimäele. Need jäätmed, mida taaskasutada ei saa suunatakse energia tootmiseks."

Purustusmasin.
Purustusmasin.

Praagi taaskasutus on nii keskkonna- kui kulusäästlik

Üks oluline investeering, mille Ensto Ensek just keskkonnasäästu ja taaskasutuse eesmärgil tegi, oli purustusmasina soetamine Tallinna tehasesse. "Purustusmasin on praagi ümbertöötlemise protsessis olulisim lüli. Purustatud materjali kasutame samade detailide uuesti tootmiseks. Näiteks on meie kilpides taaskasutusmaterjali osakaal ühes tootes kuni 25%, lambikorpustes aga kuni 100%, sealjuures vastavad tooted kõrgetele kvaliteedinõuetele" rääkis Paavel.

Ta lisas, et purustatud materjali kasutatakse lisaks ka masinate puhastamiseks ning sel viisil säästetakse esmast toorainet. "Enne uue materjaliga tootma hakkamist tuleb valumasinad eelmise toote materjalist puhastada, et erinevad materjalid omavahel ei seguneks. Puhastamisprotsessis kasutatakse osaliselt purustatud taaskasutusmaterjali," tõi Paavel ülejääkide taaskasutusest näiteid. Osa purustatud materjalist suunatakse ka taaskasutusse läbi jäätmekäitlusettevõtete, kellel on edasimüügiks vajalikud litsentsid.

Purustusmasin on Enstos end ära tasunud pisut rohkem kui aastaga ja mullu kasutati Tallinna tehase tootmises üle 26 tonni taaskasutusmaterjali.

Pakendid, pakendid, pakendid ...

Kui juba igapäevases kodutarbimises puutume kokku tohutu hulga pakenditega, mis iga kaubaga eraldi kaasa tulevad, siis kuidas toime tulla pakendiuputusega tööstuses, kus kogused lausa kujuteldamatud? Ensto keskkonnaspetsialisti sõnul on ka siin leitud lahendus.

"Oleme vähendanud ümberpakendamist. Näiteks tellides tarnijatelt kaupa, pakendavad tarnijad kauba kohe Ensto tehase jaoks sobivasse korduvkasutatavasse kasti. Selle asemel, et tarnida toode eraldi pakendites ja seejärel tehases ümber pakendada, on vajalikud detailid juba meie enda kastides, millega saame  tooted viia otse tehase ruumides töökohtade juurde, kus neid detaile kasutatakse," selgitas Paavel.

Ta lisas, et ka ettevõtte Tallinnas ja Keilas asuvate tehaste vahel toimub pakendiringlus, kus ühest tehasest saadetakse vajalikud materjalid teise korduvakasutatavates pakkematerjalides. "Pakendid, milles kaupa transporditakse, kogutakse Keilas kokku ja saadetakse Tallinna tehasesse korduvkasutamiseks tagasi sama autoga, mis sõidab Keilast Tallinna uute komponentide järgi. Näiteks kilekotid, pehmendusmaterjal, lainepapp, alused jne," märkis keskkonnaspetsialist. Korduvkasutatavas ringluspakendis jõuab Ensto Enseki tehastesse 75% komponentidest.

Kokku suunas Ensto Ensek eelmisel aastal taaskasutusse rohkem kui 89 tonni papist pakkematerjale ja ligi 20 tonni kilematerjali. Tehes lihtsa arvutuse näeme kui kolossaalsed oleksid need kogused, kui kasutusel ei oleks korduvkasutatavaid ringluspakendeid.

Purustatud materjalid.
Purustatud materjalid.

Mõned vahvad faktid paberi ja papi ümbertöötlemise kohta

Iga tonn ümbertöödeldud paberit säästab:

  • 17 puud, kui need võetaks looduslikust metsast;
  • 3000-4000 kW elektrienergiat, mis on keskmise suurusega eramaja aastane energiatarve. Energiasääst paberi kui teisese toorme kasutamisel on 28-70 %;
  • 30 m3 vett;
  • 27 kg ehk 95% paberi tootmisel tekkivast õhuheitmest jääb olemata.

Allikas: Keskkonnaministeerium

Suurettevõtted rohelise mõtteviisi eeskujuks

Ensto Enseki roheline mõtteviis ei piirdu aga vaid praagi vähendamise, taaskasutamise ja pakendiringluse korraldamisega. Roheline mõtteviis peegeldub kogu töökorralduses - Green Office kontseptsioon avardab töötajate silmaringi ning annab juhiseid kuidas oma igapäevatöös keskkonnasäästlikumalt käituda.

"Lisaks tootmises ja kontoris tekkivatele jäätmetele soovime olla vastutustundlik ettevõte ka kogukonnas ja teeme rohkem kui seadus meilt nõuab. Oleme loonud oma tehastesse Ensto Jäätmejaamad, kuhu töötajad saavad kodust tasuta tuua erinevaid jäätmeid, mille jaoks meil kogumisvahendid olemas on. Jäätmeliigid, mida töötajad saavad tuua on paber ja papp, segapakend, elektroonika, patareid ja elavhõbedat sisaldavad valgusallikad, kemikaalide pakendid, värvi- ja lakijäätmed, ravimijäätmed ja hooajaliselt ka vanad rehvid," rääkis keskkonnaspetsialist. Ettevõte teeb Paaveli sõnul koostööd ka Uuskasutuskeskusega, kuhu kõik tehastes üle jäänud kasutuskõlblikud  esemed, näiteks seisma jäänud mööbel, suunatakse.

Paaveli sõnul muutub loodussõbralik toimetamine ulatuslike keskkonnareostuste kontekstis igas eluvaldkonnas järjest olulisemaks ja suured tööstused ning erinevad tootmisettevõtted võiksid siin eeskujuks olla. "Suurettevõtted saavad säästlikust toimetamisest ise kasu, kuid neil on ka suuremad võimalused rohelise mõtteviisi juurutamiseks oma kollektiivis ning sealt kandub keskkonnasäästlik käitumine omakorda ka kodudesse," tõi Paavel välja suurettevõtete eeskuju olulisuse.

CO2 neutraalne transport au sees

Kahtlemata on toote ökoloogilisel jalajälje kujunemisel tähtis osa transpordil. “2016. aasta jooksul tasaarveldasime (eng. offset) 305,79 tonni CO2-e. See tähendab, et oleme heastanud viidatud mahus CO2 heitmeid ning need saadetised on klientideni jõudnud CO2 neutraalse transpordiga,” rääkis Paavel ning lisas, et selle näitajaga on Ensto Ensek Eesti üks suurimaid sellise teenuse kasutajaid.

Keskkonnaspetsialisti kinnitusel vähendab materjalide taaskasutamine, mis muidu läheks ladestamisele prügimägedele või põletamisele, oluliselt keskkonnamõju. Sama materjali taaskasutamine on Ensto Enseki keskkonnaspetsialisti kinnitusel igal juhul säästlikum, sest uue materjali tootmise ja transpordiga kaasnevad omakorda uued mõjud keskkonnale. Samuti annab jäätmete käitlemine koha peal juurde ka töökohti.

Pildistas Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee
Pildistas Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee

Ensto Ensek pälvis Aasta Keskkonnasõbralik Ettevõte 2016 konkursil keskkonnajuhtimise kategoorias esikoha ning tänavu tunnustati tootmisettevõtet vastutustundliku ettevõtte hõbemärgisega saavutedes 89 punkti 90 ja jäädes sellega vaid ühe punkti kaugusele kuldmärgisest.