Nende firmade hulk, kes tegelikkuses ise teevad oma tooteid, on kokku kukkunud. Töötlev tööstus, eriti riietega ja jalanõudega tegelev tööstus on taandunud väljast poolt tulevale valmiskaubale. Brändi tootmine ei ole enam seotud firma asukohaga. On üsna tavaline, et kaks konkureerivat firmat toodavad oma kaupa tegelikult samas tehases. See toob kaasa olukorra, et brändi omav firma ei oma tegelikult mingit reaalset seost toodetega, mida ta esindab. 

Meediaväljaanne treehugger.com imestas oma hiljutises artiklis, et toodete tegelik valmistamise koht ja viis peaksid olema olulised brändi olemuse näitajad, aga nad ei ole seda tänapäeval. Oma toodete asukohapõhist tausta hindavad vaid rohelise mõtteviisiga eetiliselt tootvad ettevõtjad.

Jerry Stifelman, kes on treehugger.com portaalis avaldatud artikli autor ja brändi-strateegiatega tegeleva agentuuri The Change asutaja, tõi näiteks tema poolt külastatud Wal-Marti poeketi juhtide jätkusuutlikkuse teemalise kohtumise. Seal olid ka nende firmade esindajad, kelle kaupu Wal-Mart kavatses turustada või juba turustas. Kõik oma kaupu esindavad firmad defineerisid ennast kui tarnijaid. Keegi neid ei nimetanud ennast tootjaks. Nad ei saanudki seda teha, sest nad ei tootnud midagi. 

Suurem osa nendest tarnijatest olid nimebrändid, mis müüsid oma nime alt mitmel pool maailmas lühiajaliste lepingute abil toodetud kaupu. Lühiajalised lepingud võimaldavad kokku hoida keskkonna ja töötajate heaolu arvelt. Suured kaubandusketid rõhuvad pigem kauba pakendile ja transportimise lihtsusele kui tootmisviisile ja -kohale.

Roheliselt meelestatud edasimüüja või tootja ei saa silma kinni pigistada tootmistingimuste koha pealt. Eetiliste valikute korral tuleb, kas ise eetiliselt toota või osta ainult eetilistelt vahendajatelt. Oma kauba tootmise tegelikest mõjudest hooliv firma peab panustama kontrollile. Eetilised firmad eristuvad oma konkurentidest ka selle poolest, et nad panustavad klientide vastavasisulisse harimisse. Eetilisus muudab brändi tõeliselt väärtuslikuks.

Loo autor on siiani üllatunud, kui vähesed ettevõtted taolisi reegleid tegelikult järgivad. Tootmisprotsesside tegelikud tagamaad ja asukohad on peidetud keerulise keelekasutusega majandusaruannetesse. Tavaline klient isegi ei püüa neid aruandeid mõista. Tegelikult soovivad ka peavoolu kuuluvad inimesed, mitte ainult ökoeluviiside harrastajad ja puukallistajad, rohkem teada saada nende poolt ostetud kauba valmistamisprotsessidest.  

Viimasel ajal on meedia osutanud pigem negatiivset tähelepanu Hiinas valmistatud mänguasjadele, ravimitele ja sealsele kalatööstusele. See on veelgi tõstnud just tavaklientide huvi nende tarbimise tegelike tagamaade vastu.

Praeguste äritavade juures on suurema osa sisse toodud kaupade keskkonnamõjude hindamise tulemus kohutav. Seda teavad kõik, kes on kunagi püüdnud vastavat keskkonnamõju hinnata. Suurem kontroll aitab olukorda parandada. Firmadel on mõttekas palgata mõni asjatundja keskkonnamõjude analüüsi teostama. Pärast tulemuste teadasaamist tasub firmadejuhtidel oma tegevus üle vaadata ja paremaks muuta. Kindlasti tasub teavitada kliente oma keskkonnasõbralikest sammudest.

Loo autor jagas mõningaid nõuandeid teemaga seoses:

  • Firmadel on kasulik oma keskkonnasäästmise mõtted punkthaaval koos põhjendustega välja kirjutada. Siis on ka klientidele näha, et ettevõte tegeleb keskkonnateemadega ja tema juhtimine on läbipaistev.
  • Loo autor soovitab siduda keskkonnamõjusid arvestavad normid ettevõtte eesmärkidega. Kindlasti tasub olla eesrindlik ja paika pandud eesmärgid ka ellu viia. See ei olegi ärimaailmas väga tavaline. Kui eesmärgid on ellu viidud, siis tasub kliente sellest teavitada.
  • Keskkonnamõjusid arvestavad normid ettevõttes on mõtet esinduslikult sisse kirjutada firma kodulehele ja lisada ka reklaammaterjalidele. Mida rohkem loetakse keskkonnateemadest seoses reklaamitava brändiga, seda omasemaks need brändile saavad.
  • Kasulik on aidata meediat tõese info leidmisel. Kui loete midagi, mis räägib asjadest poolikult või annab koguni valet infot, siis võtke loo kirjutajaga ühendust. Tasub olla valmis ka omapoolse info kinnitamiseks. Siinkohal on abiks sobivad dokumendid, fotod, videod ja nende inimeste kontaktid, kes saavad teie sõnu kinnitada.
  • Loo autor soovitab juhtida ettevõtet läbipaistvalt. Konkurendid teevad kindlasti madalama hinna nimel järeleandmisi. Kasutage sellist infot enda kasuks.
  • Võib teha koostööd erinevate keskkonna- ja inimõiguslaste gruppidega. Kahepoolne koostöö võib seisneda sponsorlepingutes ja ühistes kampaaniates. Selline mittetulunduslik ühistöö tõstab brändi keskkonnaalast mainet ja usaldusväärsust klientide silmis. Just sedasi samm-sammult jõuavadki suured muutused lõpuks kogu ettevõttesse.

Pilt on võetud Treehugger.com leheküljelt.