Läinud nädalavahetusel Saksamaal Berliinis põllumajandus-, aiandus- ja toidumessi Grüne Woche raames peetud esimesel rahvusvahelisel põllumajandusministrite tippkohtumisel võtsid riikide esindajad üle maailma vastu deklaratsiooni, millega nähti vajadust tõsta maailmas põllumajandustoodangut ja põllumajanduse tootlikkust, suurendada investeeringuid põllumajandusse ja maapiirkondade arengusse ning tõhustada teadus-arendustegevust põllumajanduse vallas.

„Ettekannete põhjal võis järeldada, et praeguseks on saanud toidu tootmine ja elanikkonna toiduga varustamine riikidele julgeoleku ja ellujäämise oluliseks küsimuseks,“ nentis kohtumisel osalenud põllumajandusministeeriumi kantsler Ants Noot. „Jutuks tuli isegi Euroopa ühise põllumajanduspoliitika väljatöötamine − mitte Euroopa Liidu, vaid kogu maailmajao.“

Põllumajandusministeeriumi välissuhete ja arenduse asekantsler Peeter Seestrand ütles, et ministrite vahel valitses koostöövaim ning maailma rahvaarvu suurenemisest ja toiduainete tootmisest johtuvaid väljakutseid nähti ühiselt. „Üleüldiselt on suurenamas nõudlus toidu järele, sest viljakat maad juurde ei tule, kõik peavad oma ressursse paremini ära kasutama. Nähakse lahendusi paremas põllumajanduspoliitika korraldamises, stabiilsuses, otsustusõiguse andmises tootjatele, et paremini vastata turusignaalidele, samuti teaduse ja tehnoloogia arendamises,“ selgitas Seestrand.

Berliini põllumajandusministrite tippkohtumisel osales ligikaudu 30 riigi esindajad Euraasiast ja Ameerikast. Seestrandi sõnul tunnistasid kõik, et põllumajandusturg on globaalne ja üha enam globaliseeruv. Nende riikide esindajad, kus on rohkem põlluressurssi (Venemaa ja Ukraina) tõstsid esile ennekõike kaubandusmeetmeid, aga need, kes on suuremad tarbijad (Hiina ja Indoneesia), rääkisid rohkem tehnoloogiast ja õiglasest kaubandusest.

„Kokkuvõttes nenditi, et kõik on üksteisele vajalikud,“ lisas Seestrand. „Mõte oli luua tihedamaid kontakte Aasia ja Euroopa idapoolsemate riikide ning ülejäänud Euroopa vahel, ja see kokkuvõttes ka õnnestus.“

Põllumajandusministeeriumi delegatsioon eesotsas kantsler Ants Noodaga viibis messil 15.−18. jaanuarini.